Musiqi və teatr şöbəsi

Tel. (+994 36) 5445497  
Faks  
Elektron poçtu a.qehremanov@yahoo.com 
Struktur bölmənin rəhbəri Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru
Qəhrəmanov Əli Kətən oğlu 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Naxçıvanın teatr və musiqi mühitinin öyrənilməsi 
Əsas elmi nəticələri Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram teatrı. Bakı, MBM, 2004, 420 s.; Naxçıvan teatrı: intibah yollarında (1883-1920). Bakı, MBM, 2008, 160 s.; Naxçıvan teatrı müstəqillik illərində (1991-2008). Bakı, MBM, 2008, 91 s.; Naxçıvan teatrının salnaməsi. Naxçıvan: Əcəmi, 2010, 739 s. kitab nəşr edilmişdir.