Folklorşünaslıq şöbəsi

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri

Əkrəm Rüfət oğlu Hüseyzadə

Tel.: (036) 545-16-80

Mobil.:   (050) 340-73-22

Elektron poçt: ekrem.h@mail.ru

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Naxcıvan folklorunun toplanması nəşri və tədqiqi 
Əsas elmi nəticələri
  1.  Azərbaycan folklor antologiyası. Naxçıvan folkloru. I c., Naxçıvan: Əcəmi, 2010, 511 s.
  2.  Azərbaycan folklor antologiyası. Naxçıvan folkloru. II c., Naxçıvan: Əcəmi, 2011, 496 s.
  3.  Azərbaycan folklor antologiyası. Naxçıvan folkloru. III c., Naxçıvan: Əcəmi, 2012, 560 s.
  4. Janrın iddası və imkanları. (R. Babayev) Bakı: “ADPU nəşriyyatı”  2014, 135 s.