Ədəbiyyatşünaslıq şöbəsi

Tel. (+994 55) 5850042 
Faks  
Elektron poçtu

ramizasef@yahoo.com

Struktur bölmənin rəhbəri

Qasımov Ramiz Asəf oğlu

Filologoiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

İşçilərin ümumi sayı 5
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Naxçıvan ədəbi mühitinin öyrənilməsi 
Əsas elmi nəticələri

1.Hüseyn Cavid. Taleyi və sənəti. 2007, 144 s.

2. Məhəmmədağa Şahtaxtılı. Taleyi və sənəti. 2008, 166 s.

3. Akademik Məmməd Cəfər Cəfərov. Taleyi və sənəti. 2009, 208 s.

4. Cəlil Məmmədquluzadə. Taleyi və sənəti. 2010, 196 s.

5. Əliqulu Qəmküsar. Taleyi və sənəti. 2011, 140 s.

6. Məmməd Səid Ordubadi. Taleyi və sənəti. 2012, 170 s.

7. Eynəli bəy Sultanov. Taleyi və sənəti. 2013, 240 s.

8. Məmməd Araz. Taleyi və sənəti. 2014, 176 s.

9. Məhəmməd Tağı Sidqi. Taleyi və sənəti. 2015, 162 s.

10. Əziz Şərif. Taleyi və sənəti. 2016, 187 s.

11. “Məhəmmədhüseyn Təhmasib: Taleyi və sənəti” 2017, 119 s.

12. Həbibbəyli İ. Məhəmməağa Şahtaxtılı. Seçilmiş əsərləri (toplama, tərtib və müqəddimə). 2006, 182 s.

13. Sadıqzadə N. XX əsrdə Naxçıvanda ədəbiyyatşünaslığın inkişafı. 2009, 170 s.