Dilçilik şöbəsi

Tel. (+994 36) 5446578  
Faks (+994 36) 5454622  
Elektron poçtu

ebulfezamanoglu@yahoo.com 

Struktur bölmənin rəhbəri Əbülfəz Aman oğlu Quliyev 
AMEA-nın müxbir üzvü, filologoiya üzrə elm-lər doktoru, prof. 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Naxçıvanın dilaket və şivələrinin toplanması və öyrənilməsi 
Əsas elmi nəticələri Orxon-Yenisey abidələrində toponim və etno-nimlər” (Bakı: Elm, 2004), “Azərbaycan düyün türküləri” (Ankara: Kültür bakanlığı, 2008, 136 s.), “Qazi Mustafa Kamalın dostu (bədii-publi-sistik qeydlər)” (Bakı: Nurlan, 2008, 176 s.), “Şənlik-mərasim nəğmələri” (Naxçıvan: Əcəmi, 2010, 192 s.), “Naxçıvan ağızlarının söz varlı-ğı” (Ankara: Kültür Bakanlığı yayınları, 2010, 120 s.), “Mustafa Kamal Atatürkün dostu İbrahim Əbilov” (Ankara, Mədəniyyət və Tu-rizm Nazirliyi, 2013), “Azərbaycan dilində qey-ri-təyini ismi birləşmələr” (Bakı: Elm və təhsil, 2012, 192 s.), “Azərbaycan dilinin Şahbuz şivələri” (Bakı: Elm və Təhsil, 2012, 192 s.)