Əlyazmaların toplanılması şöbəsi

Tel. (+994 36) 5446991 
Faks  
Elektron poçtu eylazov.f@gmail.com 
Struktur bölmənin rəhbəri Fəxrəddin Eylazov Aydın oğlu 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Naxçıvan əlyazmalarının toplanılması, sis­tem­ləş­dirilməsi və kataloqlaşdırılması 
Əsas elmi nəticələri Naxçıvanın tarix və mədəniyyətinə aid yeni məlumatların əldə olunması və təbliği istiqa­mətində: Məhəmməd Həsən Ordubadinin “Astronomiya” əsərinin tərcüməsi və tədqiqi, Mirzə Məhəmməd Haşim ibn Museyib Naxçıvaninin “Həqaiqi ət-Tarix” əsəri haq­qında ilk məlumat, Hatif İsfəhaninin “Tib­binamə” əsərinin aşkarlanması və ilk tədqiqi, Fazil Naxçivaninin “Tibbinamə” əsərinin il­kin araşdırılması, tibbinamələrin mətn xüsu­siyyətləri və tərcüməsi.