Əlyazmaların kataloqlaşdırılması, tədqiqi və nəşri şöbəsi

Tel. (+994 36) 5446991 
Faks  
Elektron poçtu s.ibrahimov@yahoo.com 
Struktur bölmənin rəhbəri İbrahimov Səbuhi Məmmədəli oğlu 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Naxçıvan əlyazmalarının toplanılması, sis­tem­ləş­dirilməsi və kataloqlaşdırılması 
Əsas elmi nəticələri Naxçıvanın tarix və mədəniyyətinə aid yeni məlumatların əldə olunması və təbliği istiqa­mətində: Suli Fəqihin “Yusif və Züleyxa” əsərinin tərcümə və tekstaloji tədqiqi, Məhəmməd Naxçıvaninin “Səhab əd-Dumu” əsərinin mətn xüsusiyyətlərinin təhlili, Əliqulu Mirzayi Naxçıvaninin Əqaide-fəlsəfə əsərinin ilk tədqiqi.