Nəbatat şöbəsi

Tel. (+994 36) 5542587 
Faks  
Elektron poçtu teyyubpashayev@mail.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri Paşayev Teyyub Yunis oğlu 
İşçilərin ümumi sayı 16 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Naxçıvan MR florasının nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsi altında olan  bitkilərinin öyrənilməsi, mühafizə yollarının tədqiqi  və nəbatat bağında introduksiyası 
Əsas elmi nəticələri Naxçıvan MR – in  ayrı – ayrı ərazilərində aparılan  tədqiqatlar zamanı  nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsində olan bitki növləri müəyyən olunmuş və onların mühafizə yolları göstərilmiş və nəbatat bağında introduksiya edilmişdir.