Dənli-taxıl, paxlalı və texniki bitkilər laboratoriyası

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu

p_fatullaev@mail.ru 

Struktur bölmənin rəhbəri Fətullayev Pərviz Ülkər oğlu 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Dənli-taxıl, paxlalı və texniki bitkilərin se­lek­siyasi, seçilməsi, toxumçuluğu,  uintensiv becərmə texnologiyası, yeni sotların yara­dılması 
Əsas elmi nəticələri Bir noxud və bir arpa sortu Respublikanin sortsınağı məntəqələrinə göndərilmişdir.  Ətir­li tütün sortlarınin muxtar respublikada intensiv becərilmə texnologiyası öyrənilmiş­dir. Bərk və yumşaq buğdanın çoxlu sayda cotları sınaqdan çıxarılmış və müsbət fərq­lənən sortlar üzərində müxtəlif kombinasiyalı hibridləşdirmə işləri aparılmışdır.