Səma cisimlərinin mövqe müşahidələri şöbəsi

Tel.

(+994 36) 5446985

Mobil tel: (+994 50) 6337538

Faks  
Elektron poçtu

dadal_1954@mail.ru

Struktur bölmənin rəhbəri

Dadaşov Əlövsət Səfər oğlu

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 
  1. Günəş sistemi cisimlərinin mövqe müşahidələri
  2. Günəş fizikası
Əsas elmi nəticələri
  1. Günəşdəki irimiqyaslı maqnit sahələrində aşkar olunmuş kvaziikiillik dövrü rəqslər Günəşdəki maqnit sahələrinin qeyri-simmetrik xüsusiyyətləri ilə bağlıdır.
  2. Günəş spikullarının dispersiyaya meyli dövrü olaraq dəyişir və bu dəyişmə spikulların fırlanma hərəkəti ilə bağlıdır.