Səma cisimlərinin fotometriyası şöbəsi

Tel. (+994 36) 5433569 
Faks  
Elektron poçtu

azad_mammedli@yahoo.com

 
Struktur bölmənin rəhbəri Məmmədli Azad Hidayət oğlu 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 
  1. Günəş sistemi cisimlərinin fotometriyası
  2. Göy mexanikası 
Əsas elmi nəticələri
  1. Uzunperiodlu kometlərin perihelilərinin ən yüksək konsentrasiyası ekliptika müstəvisinə perpendikulyar müstəvi ətrafında müvcuddur.
  2. Günəş sisteminin 55 a.v., 110 a.v., 80 a.v. və 170 a.v. məsafələrində ən azı dörd planet cisminin olması ehtimalı vardır.