Əlyazmaların mühafizəsi, gigeyenası və bərpası şöbəsi

Tel. (+994 36) 5446991 
Faks  
Elektron poçtu

fermanhalilov@yahoo.com 

Struktur bölmənin rəhbəri

Xəlilov Fərman Yunis oğlu

Filologiya üzrə elmlər doktoru

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Naxçıvan əlyazmalarının toplanılması, sistemləşdirilməsi və kataloqlaşdırılması 
Əsas elmi nəticələri Fondda mühafizə olunan qədim çap kitabları və əlyazmaların dövrünə görə qruplaşdırılması, Naxçıvanı tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin ərəb əlifbası ilə yazılan protokollarının araşdırılması və təhlili.