Mərkəzi Elmi Kitabxana

 

Veb-sayt www.mek.az   
Ünvan AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 115 
Tel. (+994 12) 5397365
Elektron poçtu

info@mek.az

Direktor

Leyla Bəkir qızı İmanova

Tibb elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

Tel.: (+994 12) 5397365

E-poçt: bekirleyla@gmail.com

Direktor müavinləri

Ümumi işlər üzrə

Azər Bəhram oğlu Cəfərov

Tel.: (+994 12) 5397366

E-poçt: azerbaxram@yahoo.com

beynəlxalq  əlaqələr və informasiya texnologiyaları üzrə

Ruzi Məharət oğlu Məmmədov

Tel.: (+994 12) 5397367

E-poçt: ircitdep@gmail.com

Yaranma tarixi  AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanası 1924-cü ildə Azərbaycanın görkəmli ziyalıları  N.Nərimanov, Ə.Haqverdiyev, T.Şahbazi, H.Zeynallı və başqalarının təşəbbüsü  və yaxından köməyi ilə «Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti»nin nəzdində yaradılıb. 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri Universal sənəd-informasiya fondlarının AMEA ETM-lərin elmi tədqiqatlarının istiqamətlərinə uyğun yerli və xarici çap və elektron nəşrlərlə komplektləşdirilməsi; sənədlərin elmi kataloqlaşdırılması; elmi fondların mühafizəsinin, istifadəsinin, təbliğinin, tədqiqinin təşkili, bərpası və konservasiyası; elmin analitik-informasiya təminatı; kitabxanaşünaslığın, biblioqrafiyaşünaslığın, kitabşünaslığın nəzəri və təcrübi məsələlərinin tədqiqi; kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması; beynəlxalq əlaqələrin təşkili və inkişafı. 
Əsas elmi nəticələr AMEA ETM-lərin elmi tədqiqatlarının istiqamətlərinə uyğun elmi və tarixi əhəmiyyətli nəşrlərin  əldə edilməsi, elektron  kataloq, elektron kitabxana və elektron bazaların yaradılması, kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq sahəsində elmi araşdırmaların nəticələrini əks etdirən  nəşrlərin hazırlanması (kitab, monoqrafiya, biblioqrafik göstərici, çap kataloqları və s.), Azərbaycan elminin dünyaya tanıdılması məqsədi ilə dövlətlərarası ədəbiyyat və informasiya mübadiləsinin həyata keçirilməsi. 
İşçilərinin ümumi sayı 136 
Struktur bölmələri Ədəbiyyatın elmi komplektləşdirilməsi şöbəsi
Qərbi Avropa ədəbiyyatı şöbəsi
Şərq ədəbiyyatı şöbəsi
Azərbaycanşünaslıq şöbəsi
Ədəbiyyatın elmi işlənməsi şöbəsi
Heydər Əliyev irsinin təbliği şöbəsi
Xidmət şöbəsi
Fondun təşkili, mühafizəsi və istifadəsi şöbəsi
Kitabşünaslıq şöbəsi
Biblioqrafiya şöbəsi
Kitabxanaşünaslıq şöbəsi
Kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi
Sənədlərin konservasiyası, bərpası və surətçıxarma  şöbəsi 

Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 


Cəfərova Qutiyera Ələsgər qızı

Hüseynova Firəngiz İsmayıl qızı

Əliyeva Gülşən Teymur qızı

Cəfərov Cavid Ağalar oğlu

Dadaşova Firəngiz Ağaəli qızı

Yolçuyev Bəymalı Fərzalı oğlu

Məmmədova Kəmalə Ənvər qızı

Məmmədova Sevil Oqtay qızı

Rzayeva Səidə Rza qızı

Süleymanova Fəridə Ələkbər qızı

Hüseynova Aida Rza qızı

Əsgərova Tamilla Məhərrəm qızı

Xələfova Gülarə Əşrəf qızı

Abdullayeva Nərminə Dəmir qızı

Hüseynov Həbib Məzahir oğlu

Xələfov Abuzər Alı oğlu

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Abdullayeva Nərminə Dəmir qızı

Kazımova Rəna Məhəmməd qızı

Həsənova Validə Vahid qızı

Mürsəlov Natiq Rəşid oğlu

Rəhimova Aytən Kamil qızı

Sadıqova Yasəmən Feyzulla qızı

Babayeva Nigar Mais qızı

Məmmədova Yeganə Arif qızı

Mirzəyeva Təranə Saleh qızı 

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri
 

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

 

Dadaşova Firəngiz Ağaəli qızı

Həsənova  Nazilə Süleyman qızı

Əsgərova Tamilla Məhərrəm qızı

Yolçuyev Bəymalı Fərzəli oğlu

Hacıyeva Gültəkin Mirağa qızı

İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs Məmmədov  Rəşad Hacı oğlu 
Elmlər doktorları 
Fəlsəfə doktorları