Azərbaycan Respublikasının Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası

Ünvan AZ1001, Bakı ş., İstiqlaliyyət küç., 30   
Tel. (+994 12) 4925945 
Faks (+994 12) 4926670  
Elektron poçtu coordination@science.az 
Sədr Akademik Akif Ağamehdi oğlu Əlizadə
Telefon: (+994 12) 4923529
Faks: (+994 12) 4925699  
E-mail: president@science.az 

Elmi katibi

Əminağa Bəhmən oğlu Sadıqov
Texnika üzrə elmlər doktoru  
Telefon: (+994 12) 4926670
Faks: (+994 12) 4926670
E-mail: aminaga.sadigov@ science.az 
Baş mütəxəssis Məryəm Rzabala qızı Şəfiyeva
Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru,dosent
Telefon: (+994 12) 4925945
E-mail: maryam1@box.az, safiyeva48@mail.ru  
Yaranma tarixi  11 fevral 2004-cü il 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri

- respublikanın elmi tədqiqat və ali təhsil  müəssisələrinin fundamental və tətbiqi tədqiqatlarını  aparılması, sahələrarası kompleks elmi-texniki proqramların  işlənməsinə dair fəaliyyətini əlaqələndirmək;

-elmin və innovativ tərəqqinin yeni  istiqamətlərinin müəyyən edilməsi və onların  həyata keçirilməsi üçün elmi zəmin yaradılması;

-elmi, texnoloji və sosial-iqtisadi  tərəqqinin mühüm problemləri üzrə elmi tədqiqatların aparılmasının təşkil edilməsi;

-elmi və texnoloji nailiyyətlərin  istifadə olunmasına   kömək edilməsi.