Reagentlər Üzrə Xüsusi Konstruktor-Texnologiya Bürosu

Ünvan AZ1026, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Xəzər küçəsi 25
Tel. (+994 12) 4244047 
Faks  
Elektron poçtu adamkorp@gmail.com 
Direktor  Adəm Qasım oğlu Quluzadə
Tel : (+994 12) 4244047 
Baş mühəndis  Aləm Gülməmməd oğlu Əliyev
Tel : (|+994 12 ) 4244047
Əsas fəaliyyət istiqamətləri Təşkilatın elmi texniki fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini onun olduğu NKPİ –də işlənən proseslərin yoxlanılması,  neft  kimyası sahəsində  mütərəqqi  texnologiyaların   işlənməsi, istehsalı təşkil ediləcək proseslərin  layihə  konstuktor və normativ texniki sənədlərinin  hazırlanması , yeni qurğuların   tikintisi, montajı, yeni  texnoloji proseslərin təcrübi və təcrübi sənaye  miqyasında  istehsala tətbiqi təşkil edir.
Yaranma tarixi  ReagentXKTB Az SSR Nazirlər Sovetinin 02.03.1978 tarixli 78 saylı sərəncamıəsasında Az SSR Elimlər Akademiyası Rəyasət heyəti yanında yaradılmışdır. Az SSR Elimlər Akademiyasının 4 may 1982-ci il tarixli 18 saylı qərarı ilə Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun tabeliyinə verilmişdir. 
İşçilərinin ümumi sayı 
Struktur bölmələri Neft Kimya Proseslərinin İşlənməsi Labaratoriyası
Təcrübə istehsalat şöbəsi 
Elmlər doktorları
Fəlsəfə doktorları