Təhsil şöbəsi

Ünvan Az 1143, Bakı şəh., Hüseyn Cavid prosp., 31 Akademiya şəhərciyi, 1-ci mərtəbə  
Tel. (+994 12) 4975325
Faks (+994 12) 5392472 
Elektron poçtu tksh@science.az
Struktur bölmənin rəhbəri

Ömər Məhəmməd oğlu Gülalov

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru

Tel.: (+994 12) 4928448

Struktur bölmənin işçiləri

Samirə Həsən qızı Rəhmanova

Şöbənin rəis müavini 

Tel.: (+994 12) 5393060

Sevinc Sabir qızı Əliyeva

Baş mütəxəssis

Tel.: (+994 12) 5393060

Xoşgün Rəfail qızı Bağırova

Aparıcı mütəxəssis

Tel.: (+994 12) 4928448

Struktur bölmənin fəaliyyət istiqamətləri

-  Doktorantura və dissertantura yolu ilə elmi kadr­­­ların planlaşdırılması, hazırlanması, qəbulu və yer­­ləş­­dirilməsi;

-  AMEA Rəyasət Heyəti Mərkəzi aparatında kadr işinin təşkili, rəhbər nomenklatur iş­çi­lə­rin şəxsi uçotunun aparılması;

-  AMEA elmi müəssisələrində kadrlarla işin vəziy­yə­­ti­nin öyrənilməsi, müsabiqə və attestasi­ya­­ların aparılmasına nəzarətin həyata keçi­ril­məsi;

-  AMEA Rəyasət Heyətinin və yuxarı təşkilatların kadr mə­sə­lələrinə aid qərar və sərəncamları­nın ye­ri­nə yetirilməsinin təşkili və onlara nəzarət.