Hüquq şöbəsi

Ünvan AZ1001, Bakı ş., İstiqlaliyyət küç., 30 
Tel. (+994 12) 4925556 
Faks  
Elektron poçtu htsh@science.az 
Şöbənin müdiri  
Şöbənin işçiləri

Anar Eldar oğlu Əliyev

şöbə müdirinin müavini

Tel.: (+994 12) 4925556

Bahar Əlişah qızı Həsənova

Baş mütəxəssis

Aygün Eldar qızı Hüseynova

Baş mütəxəssis

Samirə Səməndər qızı Kərimova

Aparıcı mütəxəssis

Şöbənin fəaliyyət istiqamətləri

AMEA-nın fəaliyyəti və elmi fəaliyyət sahəsində qanunvericilik bazasını for­ma­laş­dı­rır, mütəmadi olaraq onun təkmilləşdirilməsini və yenilənməsini təmin edir;

AMEA-nın fəaliyyətinin normativ hüquqi tənzimlənməsinin vəziyyətini təhlil edir, ümumiləşdirmələr aparır, bununla əlaqədar təkliflər hazırlayır;

öz  səlahiyyəti daxilində vətəndaşların ərizə, şikayət və təkliflərinə baxır;

normativ hüquqi təminat, hüquqi təhlil və ekspertiza işlərini həyata keçirir;  

normayaratma fəaliyyətini həyata keçirir;

müxtəlif dövlət orqanları tərəfindən AMEA-ya təqdim edilmiş normativ hüquqi akt layihələrinə dair rəy və təkliflər verir;

AMEA Rəyasət Heyəti aparatının struktur bölmələrinə və AMEA-nın elmi müəssisə və təşkilatlarına hüquqi məsləhətlər verir;  

AMEA Rəyasət Heyəti aparatında hazırlanmış təşkilati-sərəncamverici sənədlərin hüquqi ekspertizasını keçirir;

AMEA-nın hüquq və  mənafelərini məhkəmə, hüquq mühafizə orqanları, aidiyyəti dövlət orqanları, yerli və beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları və bələdiyələrdə müdafiə edir;

AMEA-nın fəaliyyətini digər hüquqi məsələlər üzrə təmin edir.