Müəllif hüquqları və patent şöbəsi

Ünvan AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 115 
Tel. (+994 12) 5969349 
Faks

 

Elektron poçtu

patent.dep@science.az 

Şöbənin rəhbəri

Sadıx Bəkir oğlu Nəbiyev

Mob.:(+994 50) 2022121

E-poçt: sbnabiyev@gmail.com 

Şöbənin işçiləri

 
Struktur bölmənin fəaliyyət istiqamətləri

1. AMEA-nın dövlət qurumlarında qeydiyyata alınmış əqli mülkiyyət obyektlərinin uçotunun aparılması;

2. “AMEA-nın əqli mülkiyyət obyektləri" rəqəmsal məlumat bazasının yaradılması;

3. Əqli mülkiyyətin yaradılması, qeydiyyatı, mühafizəsi və istifadəsi ilə bağlı AMEA-nın daxili normativ sənədlərinin  hazırlanması;                                                      

4. AMEA-da əqli mülkiyyətin yaradılması və mühafizəsi sahəsində vəziyyətin öyrənilməsi, bu barədə hesabat və müvafiq təkliflərin  hazırlanması;

5. Əqli mülkiyyətin mühafizəsi haqqında AMEA əməkdaşları arasında məlumatlandırma və izahat işlərinin aparılması.