Elmi İnnovasiya Mərkəzi (EİM)

 

Veb-sayt www.innovasiya.az      
Ünvan Bakı şəhəri, AZ1065, Mustafa Sübhi 202/19 
Tel.

(+994 12) 4369306

(+994 12) 4369217 
Faks (+994 12) 4369218  
Elektron poçtu eim@innovasiya.az 
Direktor Azər Zərqara oğlu Namazov
Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru
Tel.: (+994 12) 4369309
Fax: (+994 12) 4369218
E-mail: azer_namaz@mail.ru; director@eim.science.az 
Direktor müavinləri Mahir Məzahir oğlu Muxtarov

Baş direktorun I müavini

Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Tel./Faks: (+994 12) 4369308

E-mail: mahir_muxtarov@innovasiya.az

Tərbiz Nəsib oğlu Əliyev

Tədris-təhsil mərkəzinin direktoru

İqtisad elmləri doktoru, professor

Tel.: (+99412) 5113779

Faks: (+99412) 4369218 

E-mail: tarbiz.aliyev@bk.ru

Məmməd Elxan oğlu Bağırzadə

Baş direktorun xarici əlaqələr və ümumi işlər üzrə müavini

Tel.: (+994 12) 4369306 (16)

Faks: (+99412) 4369218 

E-mail: mammad_baghirzada@innovasiya.az

Elmi katib

Afaq Doğru qızı Qasımova

Tel.: (+994 12) 4369217

E-mail: tehlil_proqnoz@innovasiya.az

Yaranma tarixi 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 yanvar 1994-cü il tarixində 22 №-li qərarı ilə Milli Elmlər Akademiyasının Reyasət Heyəti nəzdində Elmi-Tədqiqat, Təcrübi - Konstruktor İşlərinin və Müdafiə Olunmuş Dissertasiyaların Dövlət Qeydiyyat Mərkəzi yaradılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 22 avqust 2008-ci il tarixli 197 №-li qərarına müvafiq olaraq AMEA-nın Elmi-Tədqiqat, Təcrübi-Konstruktor İşlərinin və Müdafiə olunmuş Dissertasiyaların Dövlət Qeydiyyatı Mərkəzinin adı dəyişdirilərək Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi (EİM) adlandırılmışdır. 

Əsas fəaliyyət istiqamətləri
 • Tamamlanmış elmi-tədqiqat işlərinin təhlilinin aparılması və onların nəticələrinin, habelə dünya elmi və texnikası sahəsində əldə edilmiş yeni bilik və qabaqcıl texnologiyaların mənimsənilməsi və ölkə iqtisadiyyatında tətbiqinin təşviqini təmin etmək;
 • İnnovasiya iqtisadiyyatına keçidlə bağlı vahid dövlət siyasətinin formalaşdırılması, təbliği və həyata keçirilməsində iştirak etmək;
 • Ölkə üzrə innovasiya siyasətinin formalaşdırılması və sistemləşdirilməsi, innovasiya layihələrinin ekspertizası, transferi və marketinqinin aparılması;
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, nazirliklər, komitələr, şirkətlər, ali təhsil müəssisələri tərəfindən yerinə yetirilən ETTKİ-in müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatının və fondlaşdırılmasının təşkili;
 • İnnovativ iqtisadiyyatın inkişafını təmin etmək məqsədilə sənaye parkları və texnoparkların, digər innovativ infrastruktur subyektlərinin yaradılması və inkişafına dair təkliflərin verilməsi;
 • İnnovasiya subyektləri ilə sahibkarlar arasında işgüzar əlaqələr yaratmaq və sahibkarlara konsaltinq, injinirinq və layihələndirmə xidmətlərinin göstərilməsi;
 • İnnovasiya və informasiya fəaliyyətinin səmərəli təşkilinə dair respublika, regional və beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, seminar və forumların təşkili.
İşçilərinin ümumi sayı 72 
Struktur bölmələri

Dəqiq elmlər üzrə informasiya resursaların formalaşması şöbəsi:

 • Kənd təsərrüfatı elmləri üzrə bölmə;
 • Kimya-biologiya elmləri üzrə bölmə;
 • Yer-texnika elmləri üzrə bölmə.

İctimai elmlər üzrə informasiya resursalarının formalaşması şöbəsi:

 • Humanitar elmlər üzrə bölmə

Təhlil və proqnoz şöbəsi;

İnnovasiya inkişafının tədqiqi və idarə olunması şöbəsi;

Elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işlərinin kommersiyalaşdırılması və texnologiyalarının transferi şöbəsi;

Elmi redaksiya şöbəsi;

Doktarantura və kadr şöbəsi;

Texniki və proqram təminatı şöbəsi;

Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi;

Təsərrüfat şöbəsi;

İnnovasiya məlumat fondu. 

Elmi şura

-       sədr

 

-       katib

-       üzvləri


Namazov Azər Zərqara oğlu, h.ü.f.d., Baş direktor

Muxtarov Mahir Məzahir oğlu, t.ü.f.d., Baş direktorun I müavini –Sədr müavini

Qasımova Afaq Doğru qızı, şöbə rəisi – elmi katib

Əliyev Tərbiz Nəsib oğlu, i.e.d., professor

Qasımov Fərman Hüseyn oğlu, i.e.d., professor

Abdullayev Yaşar Rəhim oğlu, i.e.d., professor

İsgəndərov Sübahət Məmmədəli oğlu, f.r.ü.f.d.

Təmrazov Təmraz Hacıəli oğlu, b.ü.f.d., dosent

Abasova Samirə Hüseyn qızı, i.ü.f.d., dosent

Məlikov Eloğlu Əliməmməd oğlu, t.ü.f.d., dosent

Həsənova Pəri Əmirəhməd qızı, i.ü.f.d., dosent

Muradov Allahyar Niyaz oğlu, i.ü.f.d.

Şirəliyev Eldar İsmayıl oğlu

Rzayeva Xanım Tahir qızı

Rəhmanov Fuad Oqtay oğlu 

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri


Rzayeva Xanım Tahir qızı

Rəhmanov Fuad Oqtay oğlu

Bayramova Aygün Hacı qızı

Hüseynova Turan Turqay qızı

Mahmudova Umiyə Rauf qızı

Mikayılova Elnarə Qurbanəli qızı

Şıxməmmədova Aynurə Ədalət qızı 

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri


Əliəsgərzadə Məryəm Rəsul qızı

Əsədova Mehparə Sərrəf qızı

Kərimov Ramiz Namət oğlu

Məmmədova Ramilə Mehman qızı

Rzayeva Xanım Tahir qızı

İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs Məmmədov Orxan Zakir oğlu 
Elmlər doktorları  
Fəlsəfə doktorları