Əlyazmalar Fondu

 

Ünvan Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 35   
Tel. (+994 36) 5446991 
(+994 36) 5446992 
Faks  
Elektron poçtu eylazov.f@gmail.com 
Direktor

Eylazov Fəxrəddin Aydın oğlu

(+994 36) 5446991

(+994 50) 5227998

eylazov.f@gmail.com 

Direktor müavinləri  
Elmi katib  
Yaranma tarixi  07 avqust 2002-ci il 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri Naxçıvan əlyazmalarının toplanılması, systemləş­dirilməsi və kataloqlaşdırılması 
Əsas elmi nəticələr Naxçıvanın tarix və mədəniyyətinə aid yeni mə­lumatların əldə olunması və təbliği istiqa­mətində: Məhəmməd Həsən Ordubadinin “As­tro­no­miya” əsərinin tərcüməsi və tədqiqi, Mirzə Məhəmməd Haşim ibn Museyib Naxçıvaninin “Həqaiqi ət-Tarix” əsəri haqqın­da ilk məlumat, Suli Fəqihin “Yusif və Züleyxa” əsərinin tərcümə və tekstaloji tədqiqi, Məhəmməd Naxçıvaninin “Səhab əd Dumu” əsərinin mətn xüsusiyyətlərinin təhlili, Hatif İsfəhaninin “Tibbinamə” əsərinin aşkar­lanması və ilk tədqiqi, Fazil Naxçivaninin “Tibbinamə” əsərinin ilkin araşdırılması, tib­bina­mələrin mətn xüsusiyyətləri və tərcüməsi, Əliqulu Mirzayi Naxçıvaninin Əqaide-fəlsəfə əsərinin ilk tədqiqi. 
İşçilərinin ümumi sayı
Struktur bölmələri Əlyazmaların toplanılması şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması, tədqiqi və nəşri şöbəsi 

Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri
 

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri
 

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri
 
İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs  
Elmlər doktorları (siyahı)  
Fəlsəfə doktorları (siyahı)