Bioresurslar İnstitutu

 

Ünvan AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Babək, 10 
Tel. (+994 36) 5450501 
Faks  
Elektron poçtu

t_talibov@mail.ru

Direktor

Talıbov Tariyel Hüseynəli oğlu

(+994 36) 5450501

(+994 50) 3393886

(+994 70) 2112881 

Direktor müavinləri

Məmmədov İsmayıl Bəqiyyət oğlu

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

(+994 36) 5450502

(+994 50) 3205220

i_memmedov68@mail.ru

Nəcəfov Cabbar Sərdar oğlu

Kənd təsərrüfatı üzrə fəlsəfə doktoru

(+994 36) 5450502

(+994 51) 8794869 

Elmi katib

İbrahimov Ənvər Mehti oğlu

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

(+994 36) 5450475

(+994 50) 4424311

enver_ibrahimov@mail.ru 

Yaranma tarixi  07 avqust 2002- ci il 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri Naxçıvan MR-də flora, fauna və torpaq örtüyünün biomüxtəlifliyinin öyrənilməsi, genofondun qorunması və səmərəli istifadəsi 
Əsas elmi nəticələr Naxçıvan MR-in flora və  fauna biomüx-təlifliyinin taksonomik spektri hazırlanılmış, biomüxtəlifliyin nadir və məhv olmaq təhlükəsi qarşısında olan növlərinin Qırmızı kitabı nəşr edilmiş, təbii ehtiyatı bol olan rəsmi dərman bitkilərinin istifadə imkanları müəyyənləşdirilmişdir. Mədəni floraya daxil olan meyvə, tərəvəz və üzümün aborigen sortlarından ibarət genefond bağ salınmış, Qılçıqlı-85 arpa, Qaraca- 85 noxud və Süfrə Bayanşirə üzüm sortları yaradılmışdır. Naxçıvan MR torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi aparılmışdır. 
İşçilərinin ümumi sayı 83 
Struktur bölmələri Nəbatat şöbəsi
Zoolloji tədqiqatlar şöbəsi
Bitki sistematikası şöbəsi
Meyvə,tərəvəz və üzüm laboratoriyası
Torpaq ehtiyatları laboratoriyası
Biokimyəvi tədqiqatlar laboratoriyası
Dənli, taxıl,paxlalı və texniki bitkilər laboratoriyası 

Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Talıbov Tariyel Hüseynəli oğlu

İbrahimov Ənvər Mehti oğlu

Məmmədov İsmayıl Bəqiyyət oğlu

Quliyev Varis Muxtər oğlu

İbrahimov Əliyar Şahmərdan oğlu

Nəcəfov Cabbar Sərdar oğlu

Paşayev Teyyub  Yunis oğlu

Hacıyev Sahib  Əsgər oğlu

Salayeva Zülfiyyə Kamil qızı

Bayramov Akif  Bayram oğlu

Quliyev Vahid Bilal oğlu 

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri
 

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri
 

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri
 
İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs  
Elmlər doktorları 
Fəlsəfə doktorları