Batabat Astrofizika Rəsədxanası

 

Ünvan AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 35   
Tel. (+994 36) 5446985 
Faks  
Elektron poçtu atcc55@mail.ru 
Direktor

Həziyev Qulu Əhməd oğlu

Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

(+994 36) 5446985

(+995 77) 3524441

atcc55@mail.ru 

Direktor müavinləri

Məmmədli Azad Hidayət oğlu

Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

(+994 36) 5446987

(+995 50) 6893612

azad_mammadli@yahoo.com

Elmi katib  
Yaranma tarixi  Azərbaycan MEA Naxçıvan Bölməsinin yaradılması haqqında Azərbaycan Prezidentinin 07 avqust 2002-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Azərbaycan MEA Naxçıvan Bölməsinin tərkibində təşkil olunmuşdur.  
Əsas fəaliyyət istiqamətləri Səma cisimlərinin dinamikası və fizikası
Əsas elmi nəticələr 1. Günəşdəki irimiqyaslı maqnit sahələrin-də aşkar olunmuş kvaziikiillik dövrü rəqslər Günəşdəki maqnit sahələrinin qeyri-sim-metrik xüsusiyyətləri ilə bağlıdır.

2. Günəş spikullarının dispersiyaya meyli dövrü olaraq dəyişir və bu dəyişmə spikul-ların fırlanma hərəkəti ilə bağlıdır.

3. Uzunperiodlu kometlərin perihelilərinin ən yüksək konsentrasiyası ekliptika müstə-visinə perpendikulyar müstəvi ətrafında mövjuddur.

4. Günəş sisteminin 55 a.v., 110 a.v., 80 a.v. və 170 a.v. məsafələrində ən azı dörd planet cisminin olması ehtimalı vardır.

İşçilərinin ümumi sayı 21
Struktur bölmələri Səma cisimlərinin mövqe müşahidələri şöbəsi
Səma cisimlərinin fotometriyası şöbəsi 

Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri
 

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri
 

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri
 
İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs  
Elmlər doktorları
Fəlsəfə doktorları