Mirzəyeva Nailə Bəhmən qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 14.01.1939 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Baki Dövlət Yniversiteti
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

2413.01

“Entomologiya”
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

75

 

15

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

4

1

Əsas elmi nailiyyətləri Çoxillik tədqiqatlar nəticəsində Azərbaycan faunası üçün 400 növə yaxın yarpaqyeyən böcək (Coleoptera, Chrysomelidae) aşkar edilmişdir. 100 növə qədər meşə, meyvə, bostan-tərəvəz bitkilərinə zərərverən böcək və onları məhv edən parazit və yırtıcı (entomofaqlar) öyrənilmişdir. Kolorado böcəyi və qarağac ağacına zərərverən qarağac yarpaqyeyəninin bioekologi xüsusiyyətləri öyrənilmiş və onlara qarşı mübarizə tədbirlərinin elmi əsasları hazırlanıb müvafiq təşkilatlara tətbiq üçün verilmişdir.  
Elmi əsərlərinin adları 1. “Azərbaycanın yarpaqyeyan böcəkləri”. Bakı, 1988, 1-298 s. (monoqrafiya);

2. “Lənkəran bölgəsində meşə ağaclarına zərərverən ksilofaqlar, onların parazit və yırtıcıları. XX əsrin sonunda heyvanlar aləminin öyrənilməsi və qorunması”. Akad. M.Ə.Musayevin anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans. Bakı, 2001, s. 170-174;

3. “Azərbaycanın yarpaqyeyən böcəklərinin (Coleoptera, Chrysomeli-dae) ekoloji xüsusiyyətləri”. Bakı, “Zoologiya institutunun əsərləri”. “Elm” nəşr. T. 28, 2008, s. 326-332

4. “Azərbaycanda bağ-bostan bitkilərinə zərər verən yarpaqyeyzn böcəklər (Coleoptera, Chrysomelidae) və onların entomofaqları”. Bakı, “Zoologiya institutunun əsərləri”. “Elm” nəşr. T. 29, 2008, s. 438-447;  “Azərbaycanın Böyük Qafqaz bölgəsində meşə və meyvə ağaclarına zərərverən uzunburun böcəklər”, Bakı, “Azərbaycanın zooloqları” cəmiyyətinin əsərləri, t. II, 2010, s. 360-366; 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  "Юг России" jurnalının redaksiya heyyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları AMEA Rəyasət heyətinin 2 dəfə “Fəxri fərmanı” 
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Zoologiya İnstitutu, A.Abbasov küç., keçid 1128, məhəllə 504
Vəzifəsi Zoologiya institutunun elmi katibi
Xidməti tel. (+994 12) 5397353 
Mobil tel. (+994 55) 6647505
Ev tel. (+994 12) 4321025
Faks (+994 12) 5397353
Elektron poçtu info@zoologiya.az