Qaraşarlı Çingiz Məmməd oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağdam şəhəri   
Təvəllüdü 1951 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dillər Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


5710.01

türk dilləri

Cənub-qərb qrupu türk dillərində felin tərz xarakteristikası

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


5704.01

Dil nəzəriyyəsi

Egey-Aralıq dənizləri regionunda aborigen dillər problemi (e.ə. I minillik) 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

72

 

5

 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

İtaliya ərazisində aşkar edilmiş qədim etrusk yazılarının oxunması

Elmi əsərlərinin adları

1. Qədim yunan, roman, kelt və German dillərində türkizmlər, Bakı, “Elm”, 2005

2. Aralıq dənizi hövzəsinin erkən sakinləri-türklər. Bakı, “Elm və təhsil”, 2009

3. The Turkic Civilization lost in Mediterranean basin. Bakı, Indigo, 2011

4. Troyalılar türk idilər. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014

5. Analitik tərz birləşmələr Oğuz qrupu türk dillərinin müqayisəli qrammatikası, II hissə, Bakı, “Elm”, 1986 (həmmüəllif)

6. Feli sifət, məsdər tərkibləri / Oğuz qrupu türk dillərinin müqayisəli qrammatikası, III hissə. Sintaksis, Bakı, BSU, 2002 (həmmüəllif).

7. English for Psychologists. Dərs vəsaiti, Bakı, Sabah, 2013 (həmmüəllif).

8. Concise English-Azeri literary terms. Dərs vəsaiti, Bakı, Sabah, 2013 (həmmüəllif).

9. О происхождении доиндоевропейского населения Западной Европы вопросы филологических наук, Москва, 2006, 2 (19)

10. Truvalılar Türk idilər / Türk Dünyası. Tarih Ankara mart, 2006-231.

11. Etrusk Yazıtları Konuşmaya Başlıyor / Türk dünyası Dil və Edebiyat Dergisi. 20 yaz, 2005, Ankara, 2009

12. К дешифровке этрусских текстов. Труды 11. Приложений к журналу Академии наук Грузии.  «Моамбе» - Тбилиси, 2008

13. Perugia etrusk mətninin oxunması təcrübəsi Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri, 2008, 2. və başqaları.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  Etrusk dilinin və Avropanın digər qədim dillərinin mənşəyinin tədqiqi.  
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan Dillər Universiteti, R.Behbudov küç., 60 
Vəzifəsi Professor 
Xidməti tel. (+994 12) 5640637 
Mobil tel. (+994 50) 4187094 
Ev tel. (+994 12) 5396213 
Faks  
Elektron poçtu karasharli@yahoo.com