Musayeva Nailə Fuad qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 07.09.1957 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu

(Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) 
Elmi dərəcəsi Texnika  elmləri doktoru  
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı05.13.07

Texnoloji proseslərin və istehsalın avtomatlaşdırılması

Texnoloji proseslərin statistik xarakteristikalarının göstəricilərini, statik riyazi modellərini təshih edən alqoritmlər, proqramlar paketi və onların TPAİS-də tətbiqi 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı05.13.07

Texnoloji proseslərin və istehsalın avtomatlaşdırılması

Statistik xarakteristikaların qiymətlərinin, korrelyasiya matrislərinin şərtləşmələrinin və identifikasiyanın adekvatlığının yaxşılaşdırılmasını təmin edən alqoritmlər və proqram vasitələri 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

160

 

70

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

1. Küylü siqnalların korrelyasiya analizinin robast texnologiyasının yaradılması;

2. Küylü siqnalların əngəlinin korrelyasiya analizinin robast texnologiyasının yaradılması;

3. Korrelyasiya matrisinin elementlərində xətalar olduğu hal üçün onun sərtlənməsini yaxşilasdıran robast texnologiyasının yaradılması;

4. Küylü siqnalın əngəlinin dispersiyası, avto və qarşılıqlı korrelyasiya funksiyaların qiymətlərinin robastlıq kəmiyyətlərinin, korrelyasiya əmsallarının robast qiymətlərin, robast korrelyasiya matrislərin və onların elementlərinin nisbi xətalarının tarazlaşdırılması alqoritmlərinin əsasında konflyuent məsələlərin həlli  texnologiyaların yaradılması;

5. Obyektlərin normal vəziyyətindən qəza vəziyyətinə keçməsinin gizli dövrünün indikasiya və identifikasiyanın noise-texnologiyaların yaradılması 
Elmi əsərlərinin adları

1. "Technology for calculating the parameters of the density function of normal distribution of the useful component in a noisy process”. Journal of Automation and Information Scien­ces, by Begell House, New-York, Springer, no 2, 2016 p.143-158

2. "Analytic representation of the density function of normal distribution of noise”. Journal of Automation and Information Sciences, by Begell House, New-York, Springer, vol. 47(8), 2015, p.24-40

3. "Построение математических моделей. Методы и современные компьютерные технологии”. Lambert, Germany, 2014, 310 с. 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 
  1. 2002-indiyə kimi, AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün D01.121 dissertasiya şurası. İxtisaslar: kompüter elmləri; informasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri; sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi.
  2. 2002 - indiyə kimi, AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun elmi şurasının üzvü;
  3. 2017 - indiyə kimi, Azərbaycan Memarlıq və Inşaat universitetinin tədris-metodiki şuranın üzvü 
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində "İnformasiya texnologiyaları və sistemləri" kafedrasının professoru 
Digər fəaliyyəti 

AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən D 01.121 Dissertasiya Şurasının üzvü;

Elmi şuranın üzvü 
Təltif və mükafatları
  1. 2004-2006, ABŞ Mülki Tədqiqat və İnkişaf Fondu (MTİF), Birgə Qrant Proqramı (BQP), layihə direktoru
  2. 2008-2010, ABŞ Mülki Tədqiqat və İnkişaf Fondu (MTİF), Birgə Qrant Proqramı (BQP), tədqiqatçı
  3. 2012-2014, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondu
  4. 2010-2014, Kibernetika institutu ilə “Kibernetika” Xüsusi konstruktor bürosu arasında bağlanmış müqavilə əsasında yerinə yetirilmiş elmi iş
  5. 2012-2015, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondu
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9  
Vəzifəsi 1.4 saylı Stoxаstik proseslərin identifikasiyası laboratoriyasının rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 539-01-51 
Mobil tel. (+994 50) 541-44-55 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 539-28-26 
Elektron poçtu

musanaila@gmail.com