Paşayev Fəhrad Heydər oğlu

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Gədəbəy rayonu
Təvəllüdü 12.12.1952 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti (Bakı Dövlət Universiteti)
Elmi dərəcəsi Texnika elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


3338.01

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

İstismarı dayandırılmış quyunun ağzında alınan seysmoakustik siqnalların analizi alqoritmləri və proqram vasitələri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

 -        mövzunun adı

 

3338.01

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

Robust noise texnologiyalar əsasında seysmik proseslərin monitorinqi üçün intellektual seysmoakustik stansiyalar şəbəkəsinin tədqiqi və işlənməsi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

128

 

48


 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 5
Kadr hazırlığı:     

-      fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

- neftçıxarma müəssisələri üçün robast nəzarət, diaqnostika və idarəetmə sistemlərinin yaradılması;

- kompressor qurğuları üçün vibrasiya vəziyyətinin və baş verə biləcək qəzaların proqnozlaşdırılması üçün robast informasiya sisteminin yaradılması;

- regionda seysmik proseslərin monitorinqi üçün robast noise monitoring texnologiyaları əsasında RNMASP stansiyalar şəbəkəsinin yaradılması.

Elmi əsərlərinin adları

1. AlievT.A., GuluyevG.A., PashayevF.H., SadygovA.B.. Noise monitoring technology for objects in transition to the emergency state. // Mechanical Systems and Signal Processing, Volume 27, February 2012, pp. 755–762.

2. Aliev T.A., Abbasov A.M., Guluyev G.A., Pashaev F.H. , Sattarova U.E. System of robustnoisemonitoring of anomalousseismicprocesses // Soil Dynamics and EarthquakeEngineering, 53 (2013) 11-26.

3. "Intelligent Seismic-Acoustic System for Identifying the Location of the Focus of an Expected Earthquake”, Mekhatronika, Avtomatizatsiya, Upravlenie, 2015, vol. 16, no. 3, pp. 147—158. DOI: 10.17587/mau/16.147-158

4."Development of the Model of Dynamic Storage Distributionin Data Processing Centers”. //I.J. Information Technology and Computer Science, 2015, 05, 18-24.

5. "Development of the Method of Dynamic Distribution of Users’ Data in Storage Devices in Cloud Technology”. // Advances in Information Sciences and Service Sciences (AISS), Vol. 8, Number 1, January 31, 2016.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 
  1. Hong Kongda nəşr edilən "International Journal of Information Technology and Computer Science(IJITCS)” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü
  2. “International Journal of Engineering and Applied Computer Science(IJEACS UK)” jurnalının texniki heyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5391329
Mobil tel. (+994 50) 4912680
Ev tel. (+994 12) 3469114 
Faks (+994 12) 5392826 
Elektron poçtu pasha.farhad@gmail.com