Rüstəmov Yasin İsmayıl oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan şəhəri   
Təvəllüdü 28.07.1956 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Texniki  elmləri doktoru  
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı06.01.02

Meliorasiya və torpaqların suvarılması

Naxçıvan Muxtar Respublikasının meliorativ sistemlərində qapalı drenajla süzgəcinin yerli karyer materiallarından istifadə etməklə tədqiqi 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı3103.02

Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi

Hidromeliorativ sistem və qurğuların etibarlılığının yüksəldilməsinin nəzəri-praktik əsasları 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

70

 

33

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Etibarlılıq nəzəriyyəsinin hidromeliorativ sistem və qurğularında tətbiqinin nəzəri-praktik əsasları işlənmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları
 1. Integral Limit Theorems For The First Passage Time Of The Markov Chain For Level And Their - International Journal of modern Trends in Engineering and Research- pp.526-532 – 2016
 2. Reliability analysis of a redundant system with unreliable instrument and switch - International Journal of modern Trends in Engineering and Research – 2016
 3. Adjustment of the level of ground water by using horizontal drain academician - News of Science and Education, Sheffield: Science and Education LTD, NR 20 (20) 2014, pp. 26-31
 4. On a distribution function and reliability parameters of busy period pump stations during continuos operation - Word Journal of Modelling and Simulation. ISSN 1 746-7233, England, UK, Vol. X (XXXX) No. X, pp. 3-10
 5. Approximate evaluation of the reliability of CDN on the derivation of excess water from irrigated lands - Life Science Journal, New York: Volume 10, 2013, Special Issue 9 ( Supplement 1009 s), pp. 203 – 208
 6. Оценка надежности мелиоративных насосных Станций. Известия аграрной науки, том 8, №2, 2010, c.69–72
 7. The law of time distribution of continuous work and reliability characteristics of NDN type pump unit. Proceedings of institute of mathematics and mechanics, XXXІV, 2011, pp.143-148
 8. Надежность коллекторно–дренажной сети, работающей длительное время. Экологическое состояние природной среды и научнопракт. аспекты современных мелиоративных технологий. Сб. научных трудов, Рязань, 2012, вып.5, с.117-120
 9. Построение прогностической модели безотказной работы субартезианских скважин. Вестник Херсонского национального технического университета, Херсон, 2015, с.179-183
 10. Statistical analysis of operational reliability of hydraulic strucrures. Вестник волгоградского государственного университета, серия 11, естественные науки, 2017, том 7, №3, с.51-57
 11. Constructing forecasting model of no-failure operation of pump stations. Springer, 2017, pp.1053-1059
 12. Research and development of Johnsons algorithm parallel schemes in GPGPU technology. TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics V.8, N.1, 2017, c.93-98
 13. 3D optimal control problem for Bianchi equation in variable exponent Sobolev spaces with dominating mixed derivatives. Editorial System of the Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations (EJQTDE), 2019, 180(1), pp.303-320
 14. The issue of establishing the reliability of drainage for agricultural purposes. European Multi Science Journal №6, 2017, Budapest, Hungary, pp.33-37
 15. Mathematical model of hydraulic systems and application to irrigation problems. Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences. Volume 5, August, 2017, pp.108-115
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  1993-2001-ci illər Naxçıvan MR Dövlət Kommunikasiya Komitəsinin Sədri 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9 
Vəzifəsi 2.2 saylı Stoxastik idarəetmə və tətbiqi statistika laboratoriyasının rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 539 38 69 
Mobil tel. (+994 50) 381 82 89 
Ev tel. (+994 12) 571 35 26 
Faks (+994 12) 539 28 26 
Elektron poçtu terlan56@mail.ru