Rzayev Ramin Rza oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt şəhəri
Təvəllüdü 19.09.1961 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

01.01.01

Riyazi analiz

Kompleks müstəvisinin kontinumlarında funksiyaların polinomlarla approksimasiyası

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı3338.01

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi.

Qeyri-müəyyənlik şəraitində adaptive qərarların qəbul edilməsinə dəstək verən üsullar və vasitələr (iqtisadi proseslərin və hadisələrin tədqiqində)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

132

 

68

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


5

Əsas elmi nailiyyətləri

Zəif strukturlaşmış zaman sıraların yeni qeyri-səlis proqnozlaşdırma modeli işlənilmişdir və digər məlum olan uyğun modellərlə müqayisədə statistik ölçmə meyarlarına əsasən (MSE – orta kvadratik səhv və MAPE – orta mütləq faiz səhvi) onun üstünlüyü isbat edilmişdir.

Zəif strukturlaşmışzaman sıraların qeyri-səlis modelləşdirilməsinə və proqnozlaşdırılmasına dair prinsipial yeni fazzifikasiya və defazzifikasiya üsullarının işlənməs i.

Telekommunikasiya şəbəkəsinin rabitə xidmətlərinin keyfiyyətininqiymətləndirməsi və idarəedilməsi üçün modullu intellektual sisteminin işlənməsi.

Prosessual hüququn qiymətləndirmə anlayışlarında mövcud olan semantik qeyri-müəyyənliyi aradan qaldırmaq məqsədilə müvafiq üsulun işlənməsi.

Zəif strukturlaşmışzaman sıraların qeyri-səlis modelləşdirilməsinə və proqnozlaşdırılmasına dair prinsipial yeni fazzifikasiya və defazzifikasiya üsullarının işlənməsi. (Rzayev R.R., Şixəliyeva H.M.)

Telekommunikasiya şəbəkəsinin rabitə xidmətlərinin keyfiyyətininqiymətləndirməsi və idarəedilməsi üçün modullu intellektual sisteminin işlənməsi.

Prosessual hüququn qiymətləndirmə anlayışlarında mövcud olan semantik qeyri-müəyyənliyi aradan qaldırmaq məqsədilə müvafiq üsulun işlənməsi.

Mövcud olan proqnozlaşdırma modellərə nisbətən mühüm dərəcədə daha dəqiq proqnoz verilənlərini əldə etmək imkanını verən zəif strukturlaşmış zaman sıraların modelləşdirməsinin yeni neural-fuzzy üsulları işlənilmışdır.

Neyroşəbəkəli məntiqi bazisdə qeyri-səlis çıxarılış sisteminin tətbiqi əsasında rabitə xidmətlərinin keyfiyyətini qiymətləndirən modullu intellektual sisteminin qurulmasının yeni prinsipləri formalizəedilmişdir və icra mexanizmi (o cümlədən, müvafiq alqoritm) işlənilmişdir.

Qeyri-səlis təhlilinin müxtəlif üsullarının istifadəsi ilə kommersiya banklarının maliyyə dayanıqlığının kompleksli qiymətləndirilməsi və monitorinqi məqsədilə intellektual informasiya sistemi işlənilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Modifying a Fuzzy Time Series Models based on Point-Estimate of Fuzzy Outputs, 2013

2. Моделирование временных рядов на основе нечёткого анализа данных, 2014

3. Интеллектуальная система оценки качества телекоммуникационных услуг, 2014

4. Fuzzy Approach to Overcoming of Semantic Uncertainty in Criterion Concepts of a Procedural Law, 2014

5. Моделирование временных рядов на основе нечеткого анализа позиционно-бинарных составляющих исторических данных, 2015

[spoiler=Bütün elmi əsərlərin siyahısı]

6. One Approach to the Assessment of Bilingual Education

7. Подход к оценке конкурентоспособности высших учебных заведений, 2015

8. Информационная система поддержки принятия процессуальных решений, 2016[/spoiler]

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1986-cı ildən etibarən ali məktəblərdə tədris edib, (30 illik pedaqoji stajı). Hal-hazırda Azərbaycan Texniki Universitetinin "Kompyuter Sistemləri və Şəbəkələri” kafedrasında 0,5 ştat dosent, Bakı Dövlət Universiyetinin "İnformasiya texnologiyaları və proqraçlaşdırma” kafedrasında saat hesabı ilə
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

2015-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəxri Fərmanı ilə təltif olunmuşdur.

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9 
Vəzifəsi Baş elmi işçisi
Xidməti tel. (+994 12) 5394807 
Mobil tel. (+994 50) 8777206, (+994 55) 7777506 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

raminrza@yahoo.com