Nüsrətov Oqtay Qüdrət oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh.
Təvəllüdü 26.07.1941
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Politexnik İnstitutu
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad

 


1203.01

Hesablama texnikası

Azdebitli neft quyularının informasiyasının avtomatlaşdırılmış emalı üçün xüsusiləşdirilmiş rəqəmli hesablayıcı qurguların tədqiqi və işlənilməsi

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı3338.01

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

Tsiklik siqnalların analizi və tanınması üçün mövqeli-binar informasiya texnologiyası, nəzarət və diaqnostika alqoritmləri və vasitələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

121

 

43

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 27
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


5

1

Əsas elmi nailiyyətləri Tsiklik siqnalların analizi və identifikasiyası üçün yüksək həssaslığı və tanıma etibarlığını təmin edən mövqeli-binar informasiya texnologiyası işlənilmişdir. Təklif edilən texnologiya  əsasında neftmədən avadanlıqları və qurğuları üçün, monitoring, diagnostika və idarəetmə üsulları və alqoritmləri işlənmiş və institutda yaradılan və bir sıra neft mədənlərində tədbiq edilmiş yeni nəsil nəzarət diaqnostika və idarəetmə komplekslərinin tərkibində istifadəyə verilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları
  1. Pulse-width and Position Method of diagnostics of Cyclic Processes, Journal of Computer and Systems Sciences International. Vol.,37, №1, 1998, p.126-131.    
  2. Position-Width-Impulse   Analysis   of cyclic and random signals, Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing Allerton Press, Inc. New-York, № 2, 1998, p.85-91.    
  3. Position-pulse-width recognition Algorithm for cyclic signals. Automatic Control And Computer Sciences. Allerton press, Inc.New-York, Vol.40, №1, 2006, pp. 9-13.
  4. Position-Width-Pulse Algorithm for Recognition of Handwritten Characters, Automatic Control and Computer Sciences 2007, Vol.41, №6, Allerton press, Inc.2007, pp/ 332-336.
  5. Method for controlling the intermittent operation mode of stripper oil wells (Patent), Inernational Application No PCT/AZ2007/000004, Pub.No WО 2009/003249, Publication Data - January 8, 2009.
  6. Increase the Validity of Positional-Binary Recognition of Cyclic Signals by Fuzzy Conclusion Method. International Journal of Intelligent Information Processing, 2013, Vol.4, №3, pp.8-17.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Texniki Universitetinin "İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma” kafedrasında 0,5 ştat professor.
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1. 2009-cu ildə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunub;
2. 2015-ci ildə “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunub
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Idarəetmə Sistemləri İnstitutu, Az1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç.9, 
Vəzifəsi Elmi işlər üzrə direktor müavini
Xidməti tel. (+994 12) 5392743
Mobil tel. (+994 50) 3636041
Ev tel. (+994 12) 5104175
Faks (+994 12) 5392826
Elektron poçtu

onusratov@gmail.com