Fəttahova Mehriban İsa qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt şəhəri
Təvəllüdü 18.10.1966       
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad05.13.01

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın emalı

İnteqral şəbəkələrin qovşaqlarında bufer fəzasına daxiloma strategiyalarının analizi və optimallaş-dırılmasının ədədi üsulları

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 


3338.01

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın emalı

Multi-servisli xidmət şəbəkələrinin modellərinin analizi və optimallaşdırılması üsulları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

70


40


20

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Multi-servisli xidmət şəbəkələrinin modellərinin analizi və optimallaşdırılması üçün dəqiq və təqribi üsullar yaratmışdır
Elmi əsərlərinin adları

1.Численный анализ многопараметрической стратегии доступа в мультисервисных беспроводных сотовых сетях связи // Автоматика и телемеханика. 2010. №12. С.70-85.

2.Точный метод расчета сотовых сетей связи со стратегией резервирования каналов // Управляющие системы и машины. 2010.  №5. С.61-64.

3.Анализ многопараметрической стратегии доступа в мультисервисных беспроводных сотовых сетях связи // Электронное моделирование. 2010. Т.32,  №1. С.33-44.

4.Анализ модели мультисервисной беспроводной сети связи с очередями вызовов нереального времени // Кибернетика и вычислительная техника. 2011. Выпуск 163. С.22-29.

5.An analytical approach to the analysis of guard-channel-based call admission control in wireless cellular networks // Journal of Applied Mathematics. Vol. 2012. Article ID 67658. doi: 10.1155/2012/676582. 14 p.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti
  1. Milli Aviasiya Akademiyasında dosent
  2. MAA-da İnformasiya texnologiyaları kafedrasının profesor vəzifəsi 0.5 ştat
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5392560
Mobil tel. (+994 70) 7339798, (+994 55) 2681727
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5392826
Elektron poçtu meri-fattah@rambler.ru