Ələkbərli Fərid Urxan oğlu

 

Veb-sayt        
Anadan olduğu yer Gəncə şəhəri, Azərbaycan Respublikası 
Təvəllüdü 03.01.1964
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru (1992), Tarix elmləri  doktoru  (1998)
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

03.00.05

Botanika

“Orta əsr (XII-XVIII) və müasir Azərbaycan  dərman bitkilərinin müqayisəli təhlili”

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

07.00.09

tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqatın metodları

“X-XVIII əsr  ərəb yazılı mənbələr orta əsr Azərbaycanda sağlamlığın qorunması haqqında” 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

150

 


40
22
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 4
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq  tibb və əczaçılıq  üzrə XVII orta əsr Şərq, o cümlədən Azərbaycan tibb əlyazmaları araşdırılmışdır. Orta əsr əlyazmalarında təsvir olunmuş 724 növ dərman bitkisi, 150 növ heyvan, 115 növ mineral aşkar olunmuşdur. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Alakbarli Farid. Systematic  analysis of Animals used in Medical Azerbaijan. Vesalius. Official Journul of the İnternational Society for the  Mistory of medicine, 2006, XII, 3 pp.18-22.

2. Fərid Ələkbərli Ortaçağ Şərq Təbabəti, Bakı, 2013

3.Alakbarli F.Medical Manuscripts of Azerbaijan, Baku 2006

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1.International Society for the History of Medicine

2.Azərbaycan Tibb Tarixçiləri Birliyi

Pedaqoji fəaliyyəti Futurologiya Universiteti (1993-1994)
Digər fəaliyyəti  2010-2014 illərdə Vatikan arxivlərində  çalışmış və oradan Azərbaycana aid əlyazmaların  surətlərini gətirmişdir.
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, İstiqlaliyyət 26 
Vəzifəsi Tərcümə və informasiya şöbəsinin müdiri  
Xidməti tel. (+994 12) 492 75 09 
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 12) 438 00 89 
Faks  
Elektron poçtu alakbarli_farid@yahoo.com