Süleymanov Nadir Məhəmməd oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Resp., Ucar ray., Rəstəcə kəndi   
Təvəllüdü 29.02.1932  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 


01.01.02

Diferensial tənliklər

Diferensial operator tənliklər üçün yarımfəzada korrekt sərhəd məsələləri 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 


01.01.02

Diferensial tənliklər

Evolyusion tənliklər üçün Viman-Valiron tipli qiymətləndirmələr 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

60


17

 

14 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

 10

 

3

Əsas elmi nailiyyətləri

Evolusyon və tərs parabolik tənliklər üçün Viman-Valiron tipli qiymətləndirmələrin alınması

Elmi əsərlərinin adları

1. Вероятность, целые функции и оценки типа Вимана-Валирона для эволюционных уравнений. Монография, Изд.-во МГУ им. М.В.Ломоносова, 2012 г., 235 с.

2. Терема типа Вимана-Валирона для параболических уравнений в гильбертовом пространстве. Матем.Сборник, 1981 г., т.115 (157).

3.  Об оценках типа Вимана-Валирона для эволюционных уравнений. «Дифференциальные уравнения и сложные вопросы», Труды Международной научной конференции, г.Уфа, 2008, т.1, с.190-194.

4. Теоремы типа Вимана-Валирона для обратно-параболических уравнений. Дифференциальные уравнения, 19080 г., т.16, №10, с.1816-1825.

5. Probability and estimates of Wiman-Valiron type for evolutions equations. Iranian Math. Confrence, Univ. Of Zanjan, 2007, p.375-377.

6. Ümumiləşmiş funksiyalar və sərhəd məsələləri. Monoqrafiya, Bakı – 2007, 480 səh.

7. Об оценках типа Вимана-Валирона. Сб. «Функциональный анализ и его приложения», БГУ, Баку, 2016, стр. 197-199. 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti, professor 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları Respublikanın əməkdar müəllimi 
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9 
Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel.

(+994 50) 3357598

Ev tel. (+994 12) 5101497  
Faks  
Elektron poçtu

nadirsuleymanov@mail.ru