Əliyev Əkbər Bayram oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Gürcüstan Resp., Qardabani ray., Qaracalar kəndi
Təvəllüdü 04.01.1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun ad01.01.02

Diferensial tənliklər

Evolyusion tənliklərin və xüsusi törəməli hiperbolik tənliklərin həllərinin asimptotikası
Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun adı01.01.02

Diferensial tənliklər

Hiperbolik operatorlar üçün qlobal həll olunan məsələlər

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 


70


30
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-fəlsəfə doktorlarının sayı

-elmlər doktorlarının sayı


10

Əsas elmi nailiyyətləri Qeyri-xətti hiperbolik operatorlar üçün birtərəfli məsələlərin qlobal həll olunması şərtlərini müəyyən etmiş.Yarımxətti hiperbolik tənliklər sisteminin və psevdohiperbolik tənliklərin qlobal həll olunması üçün Fucita tipli kriteriyalar müəyyən etmişdir.
Elmi əsərlərinin adları Глобальная разрешимость задачи Коши для одного класса систем полулинейных гиперболических уравнений. //Funksiyal nəzəriyyəsi və harmonik analizin problemləri. Akademik İ.İ.İbrahimovun 100-illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konf.materialları.-Bakı 2012.- s.11/ Казимов А.А.

Existence, non-existence and asymptotic behavior of global solution to the Cauchy problem for systems of semilinear hyperbolic equations with damping terms. // Nonlinear Anal.: Theory, Meth. and Appl.- 2012, vol.75, No.1.- p.6130- 6143./ Kazimov A.A.

Глобальная разрешимость задачи Коши для полулинейных гиперболических уравнений с диссипацией и анизотропной эллиптической частью. // Доклады Академии Наук.- 2013, № 3т.,448.- стр.255-257/ Казимов А.А.

Движение флотирующей жидкости в неограниченном бассейне./ // “Riyaziyyat və informatikanın aktual problemləri”H.Əliyevin anadan olmasının 90 illik yub. həsr olunmuş beynəlxalq konf.tezisləri Bakı, May 29-31, 2013.- p.119/ Мамедзаде К.С.

Global existence, asymptotic behavior and blow-up of solutions for Cauchy problem for the coupled Klein-Gordon equations with damping terms. // Book of Abstr.  IV international conf. of the Georgian        Mathematical  Union dedicated to the 110th annivers.of  birth.of V.Kupradze/ Tbilisi- Batumi 9-15 Sept. 2013.- p.89.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  Azərbaycan Texniki Universitetində işləyir
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan Texniki Universiteti
Vəzifəsi Professor
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 6138980
Ev tel. (+994 12) 3725368
Faks  
Elektron poçtu alievakbar@gmail.com