Turovskiy Yuriy Vladimiroviç

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Ukrayna, Jitomir şəhəri
Təvəllüdü 28.04.1954
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad01.01.01

Riyazi analiz

Banax cəbrlərinin elementləri ailəsinin və çoxluğunun spektral xassələri və invariant  altfəzalar

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.01.01

Riyazi analiz

İnvariant altfəzalar və topoloji radikallar

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

35

 

25

 

25

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

1

1
Əsas elmi nailiyyətləri Banax Li  cəbrlərində Li idealları və invariant altfəzaların varlığının bəzi problemlərinin həlli tapılmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

  1. Топологические радикалы и совместный спектральный радиус Ю. В. Туровский, В. С. Шульман Функц. анализ и его прил., 46:4 (2012),  61–82;
  2. Инвариантные подпространства операторных алгебр Ли и теория K-алгебр Ю. В. Туровский, В. С. Шульман Функц. анализ и его прил., 36:4 (2002),  88–91;
  3. Радикалы в банаховых алгебрах и некоторые задачи теории радикальных банаховых алгебр Ю. В. Туровский, В. С. Шульман Функц. анализ и его прил., 35:4 (2001),  88–91;
  4. Совместный спектральный радиус и инвариантные подпространства Ю. В. Туровский, В. С. Шульман Функц. анализ и его прил., 34:2 (2000),  91–94;
  5. Эпиморфизмы и разреженные подмножества банаховой алгебры Ф. Г. Максудов, Н. М. Садиков, Ю. В. Туровский Функц. анализ и его прил., 30:1 (1996),  75–78.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Baş elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5396960
Mobil tel. (+994 70) 7442548
Ev tel. (+994 12) 4401280
Faks  
Elektron poçtu Yuri.turovskii@gmail.com