Talıblı Lətif Xəlil oğlu

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Gürcüstan Respublikası, Saqareco rayonu, Yormuğanlı kəndi
Təvəllüdü 25.12.1952
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad01.02.04

Deformasiya olunan bərk cism mexanikası

Özlü plastik cismlərin deformasiyası və dəyişən yüklənməsi

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.02.04

Deformasiya olunan bərk cism mexanikası

Özlü elastiki plastik cismlərin monoton, təkrarlanan və ixtiyari yüklənməsində deformasiya və dağılması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

71

 

27


57

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


8

Əsas elmi nailiyyətləri
  1. Xətti və qeyri-xətti özlü elastiklik nəzəriyyəsinin ümumi kvazistatik məsələlərinin səmərəli həlli üsulları verilmişdir;
  2. İxtiyari həndəsi ölçülü cismlərin mühitdə korroziyadan dağılma vaxtını proqnozlaşdıran nəzəri eksperimental üsul təklif edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

  1. Nonlinear theory of thermal stresses in viscoelastic bodies // Mechanics of Composite Materials. 1983. Vol.19. №4, p.419-425;
  2. Deformation of a viscoelastic cylinder fastened to a housing under non-isothermal dynamic loading // PMM Journal of Applied Mathematics and Mechanics – Engl.Tr. Vol. 54, № 1. pp.74-82. 1990;
  3. К вопросу деформирования и разрушения вязкоупругих тел при наличии температурного поля // Изв. АН СССР. Механика Твердого Тела, 1990, №2. С.127-139;
  4. Modeling of fatique fracture under stationary stochastic loading conditions // Applied Mathematics and Computation, 2007, vol. 184. p.874-879;
  5. Boussinesq`s viscoelastic problem on normal concentrated force on a half-space surface // Mechanics of Time - Depend  Materials, 2010, vol.14 № 3 p.253-259.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyasında professor
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Şöbə müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5390221
Mobil tel. (+994 50) 2812992
Ev tel. (+994 12) 3727580
Faks  
Elektron poçtu ltalybly@yahoo.com