Rəsulova Nazilə Bilal qızı

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Lənkəran şəhəri
Təvəllüdü 18.08.1952
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad01.02.04

Deformasiya olunan bərk cism mexanikası

Çevik rabitələrə eninə zərbə hadisəsinə aid bəzi məsələlərin həlli

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.02.04

Deformasiya olunan bərk cism mexanikası

Birölçülü olmayan elastodinamika  məsələlərinin dəqiq analitik həll metodları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

42

 

8


5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri
  1. Düzbucaqlı tirlərdə qeyri-stasionar hərəkətin dəqiq nəzəriyyə bazasında araşdırılması və ilk olaraq alınmış anlitik , dəqiq həllər;
  2. Müxtəlif istiqamətlərdə dinamik dağılma hadisəsinin həm ekpremental, həm də nəzəri öyrənilməsi.

Elmi əsərlərinin adları

  1. On dynamic of bar of rectangular cross section.  Trans. of ASME, Journal of Appl. Mech. v.68, July, 2001, p.662-666;
  2. The Propagation of Star-Shaped Brittle Cracks. Trans. of ASME, Journal of Appl. Mech. v. 77, July 2010, p. 044502-1 to 044502-5;
  3. The propagation of Star-Shaped Brittle cracks. // J.of Applied Mechanics.- 2010, vol.77.- p.1-5;
  4. Расулова Н. Б.,Шамилова Г.Р. "Исследования касательного удара по торцу полубесконечнего прямоугольного бруса." Научные труды Азербайджанской Государственной морской Академии №2,2012стр.44-48;
  5. "Метод решения автомодельных задач динамики мембран." Прикладная математика и Механика. Том 77. Вып. 6, 2013;
  6. Расулова Н.Б., Шамилова Г.Р. "Распространение волн в прямоугольном брусе, подверженном действию ударных касательных сил." Восточно - Европейский журнал передовых технологий.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Baş elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 538 65 13
Mobil tel. (+994 50) 624 08 18
Ev tel. (+994 12) 493 83 14
Faks  
Elektron poçtu rasulova@gmail.com