Hümbətəliyev Rövşən Zülfüqar oğlu

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Resp., Qubadlı ray., A.Mollu kəndi
Təvəllüdü 06.11.1970
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi rütbəsi dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad


 

01.01.01

Riyazi analiz

Dördtərtibli operator-diferensial tənliklər üçün sərhəd məsələsi və onlara uyğun spektral məsələlər

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

12.11.02

Diferensial tənliklər

Yüksək tərtibli operator-diferensial tənliklər və bəzi spektral məsələlər

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

70

 

30

 

13
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Yüksəktərtibli operator-diferensial tənliklər üçün qoyulmuş sərhəd məsələlərinin requlyar ümumiləşmiş, hamar, holomorf və həll olunma şərtləri tapılmışdır. Çəkili fəzada requlyar, normal həll olunma, parçada ümumiləşmiş həllin varlığı şərtləri tapılmışdır. Elementar həllərin çoxqat tamlığı və çoxqat minimallığı tapılmışdır.
Elmi əsərlərinin adları 1.Completness of a system of elementary solutions to a class of operator- differential equations on a finite interval. //Доклады Академии наук.- 2010.- т.431, № 4.- с.454-456/ Mirzoev S.S.

2.Нормальная разрешимость краевых задач для одного класса операторно- дифференциального уравнения четвёртого порядка в весовом пространстве. //Дифференциальные уравнения.- 2010.- № 5.- том.46.- с.678-686.

3.О гладких решениях операторно- дифференциальных уравнений в пространствах с весом. Материалы конф. «Спектральная теория и её приложения», посвящ.80-летнему юбилею акад. Ф.Г. Максудова.- Баку, 17-19 мая 2010.- с.128-130.

4.On normal solvability of boundary value problems for operator-differential equations on semi-axis in weight space. //Taiwanese journal of mathematics.- 2011.- vol.15, № 4.- р.1637-1650. / Mirzoev S.S.

5.О разрешимости краевых задач для операторно дифференциальных уравнений в весовом пространстве. //Funksiyal nəzəriyyəsi və harmonik analizin problemləri. Akademik İ.İ.İbrahimovun 100-illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konf. materialları.-Bakı 2012.- s.79

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
Vəzifəsi  
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 70) 3400842
Ev tel. (+994 18) 6422711
Faks  
Elektron poçtu rovshangumbataliev@rambler.ru