İsgəndərov Nizaməddin Şirin oğlu

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Resp., Salyan ray., Marışlı kəndi
Təvəllüdü 04.03.1956
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi BDU 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi rütbəsi professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad

 


1202.01

Analiz və funksional analiz

Hiperbolik tənliklər sistemi üçün yarimoxda tərs səpilmə məsələsi

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


1202.01

Analiz və funksional analiz

Birtərtibli diferensial tənliklər sistemi üçün yarımoxda stasionar və qeyr-stasionar tərs səpilmə  məsələləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

77

 

29

7
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


6

Əsas elmi nailiyyətləri Birtərtibli hiperbolik tənliklər sistemi üçün müxtəlif hallarda yarımoxda səpilmə məsələsinin düzgün qoyuluşu tapılmış, tərs səpilmə məsələsinin həlli üçün alqoritmlər alınmışdır.
Elmi əsərlərinin adları 1.Numerical range and numerical radius for some operators. //Line Algebra and its Applications.- 2010.- vol.432.- p.3149-3158./ Karaev M.T.

2.Задача рассеяния для системы шести уравнений первого порядка на полуоси. //Мат. конф., посвящ. 100- летнему юбилею акад. З.И.Халилова / Баку- 2011.- с.164-166./ Мамедов.А.А.

3.Обратная задача рассеяния в первом приближении для системы обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка на полуоси. //Funksiyal nəzəriyyəsi və harmonik analizin problemləri. Akademik İ.İ.İbrahimovun 100-illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konf. materialları.-Bakı 2012.- s.111/ Мамедов А.А.

4.Обратная нестационарная задача рассеяния на  полуоси. // Akademik A.X.Mirzəcanzadənin 85 illik yub. həsr olunmuş   beynəlxalq konf.tezisləri- Bakı, 2013- s.126/ Мамедов А.А.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Metodiki Şurasının üzvü

2. Müdafiə Şurasının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti 30 il
Digər fəaliyyəti  Müxtəlif  jurnallarda redaksiya heyətinin üzvü

Olimpiada komitəsinin üzvü

Təltif və mükafatları 1. Tərəqqi medalı

2. Fəxri Fərmanlar

Əsas iş yeri və ünvanı Bakı Dövlət Universiteti
Vəzifəsi "Mexanika-riyaziyyat" fakültəsinin dekanı
Xidməti tel. (+994 12) 5390549
Mobil tel. (+994 50) 6121451
Ev tel. (+994 12) 5052074
Faks  
Elektron poçtu nizameddin@hotbox.ru