Quliyeva Mahirə Həmid qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 13.05.1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti (Bakı Dövlət Universiteti)
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

5718.01.

Dünya ədəbiyyatı

Əs-Səkkakinin “Miftəhul-ulum” əsəri (əlyazması) əsasında ərəb ədəbiyyatının nəzəri məsələləri 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

5716.01; 5715.01

Azərbaycan ədəbiyyatı; Ədəbiyyat nəzəriyyəsi

Klassik Şərq poetikası və Orta Əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

120

 

8

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


4

Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycanda ilk dəfə olaraq ilkin qaynaqlar əsasında Şərq poetik sistemini (İlmul-bəlağət) tədqiq etmiş, klassik irsdə Qurandan istifadə poetikasını öyrənmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Klassik Şərq poetikası. Bakı:Yazıçı,1991.123 s.

2. Orta əsrin bədii təfəkkürü və klassik Azərbaycan Ədəbiyyatı (Füzuli yaradıcılığı əsasında). Bakı: Ozan, 1996. -160 s.

3. Kl sik Şərq bəlağəti və Azərbaycan ədəbiyyatı. Bakı: Ozan, 1999. – 320 s.

4. Quran bəlağəti və Azərbaycan ədəbiyyatı. Bakı: Nafta-Press, 2008. -268 s.

5. Şərq poetikasının əsas kateqoriyaları. Bakı, 2010. - 400 s.

6. Введение в классическое арабо-мусульманское литературоведение. “Elm və təhsil”, Bakı-2015.-242 s.

7. Aşıq yaradıcılığı və dastanlar Şərq poetikası və islami dəyərlər baxımından. “Elm və təhsil”, Bakı-2016. -403 s. Kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişaf fondunun dəstəyi ilə yazılmışdır.

8. Quran və Azərbaycan ədəbiyyatı (XIV-XVI əsrlər). “Elm və təhsil”, Bakı-2016. -303 s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Nəsimi rayon Qadınlar Şurasının üzvü, Nəsimi adına Ədəbiyyat və Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutlarının müdafiə şurasının üzvü 
Pedaqoji fəaliyyəti 13 il  - Bakı Dövlət Universiteti: Ərəb ədəbiyyatı (rus bölümündə); Xüsusi kurs – Şərq nəzəri sistemi 

8 il  - Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti (ABU), Regionşünaslıq;

Kafedra müdiri (5 il);

Dekan (3 il)

3 il - Azərbaycan İctimai-Siyasi Universiteti 

(AİSU) – Regionşünaslıq, Kafedra müdiri

Digər fəaliyyəti  Nəsimi rayon Qadınlar Şurasının üzvü
Təltif və mükafatları 1. SSRİ Elmlər Akademiyasının gənc alimlərinin XVII konfransında “Əs-Səkkaki və onun “Miftəhul-ulum” əsəri” adlı məruzəsi fəxri fərmanla təltif olunmuşdur.(Moskva 1998)

2. Misir Ərəb Respublikası tərəfindən Qahirə Universiteti Ərəb mədəniyyət bölməsinin Şəhadəti (2006)

3. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun “Ədəbiyyatşünaslıq elminin inkişafında xidmətlərinə və 2015-ci ildəki elmi fəaliyyətinə görə “İlin alimi” adına layiq görülmüşdür.

4. 2015-ci ildə AMEA Humanitar elmlər bölməsinin Azərbaycan Milli Akademiyasının 70 illik yubileyi münasibətilə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda çoxillik məhsuldar elmi fəaliyyətini nəzərə alaraq“Fəxri Fərmanı” ilə təltif olunmuşdur.

5. Azərbaycan klassik ədəbiyyatının tədqiqi sahəsində çoxillik səmərəli elmi fəaliyyətinə görə Xurşidbanu Natəvan mükafatına layiq görülmüşdür.

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutuAZ1073, Bakı ş., Hüseyn Cavid prospekti, 115
Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 51) 5393454 
Ev tel. (+994 12) 4412592 
Faks  
Elektron poçtu mahirahamid@mail.ru