Dadaşov Aydın Ərşad oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağdam
Təvəllüdü 01.03.1952
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Ümumrusiya Teatr Akademiyası
Elmi dərəcəsi Filologiya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun ad

 


5715.01.

Dram nəzəriyyəsi

Ekran dramaturgiyasının informasiya gerçəkliyi

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun adı

 


5715.01.

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi

Ekran dramaturgiyasında mövzu, struktur, üslub və janr problemləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

20

 

4

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-fəlsəfə doktorlarının sayı

-elmlər doktorlarının sayı

 

5

Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan dramaturgiyasının tədqiqi
Elmi əsərlərinin adları Ekran dramaturgiyasının  mövzu, struktur, üslub, janr problemləri. “Nurlan” nəşriyyatı, 1999.

Ekran publisistikası .“BDU-nun nəşriyyatı”, 2000.

KİV-də reklam və marketinq problemləri, “BDU-nun nəşriyyatı”, 2001.

Ssenari yaradıcılığı. “Nurlan” nəşriyyatı, 2001

Məhəmməd Həsən Hacınski. “BDU-nun nəşriyyatı”, 2004.

Dramaturgiya. “CBS” nəşriyyatı, 2004.

Müstəqillik dövrünün dramaturgiyası. 2005.

Rejissor Arif Babayev. (monoqrafiya) “Nağıl  evi” nəşriyyatı, 2006.

Islam və demokratiya. “Elm” nəşriyyatı, 2007.

Folklorumuzun ilk doktoru. (MəmmədhüseynTəhmasib) “Nurlan” nəşriyyatı, 2007.

Televiziya reklamı demokratiya və bazar iqtisadiyyatı kontekstində. “BDU-nun nəşriyyatı, 2008.

Teatr-kino problemləri. “Nağıl evi” nəşriyyatı, 2008  

Kinoşünaslıq. (dərslik). “Elm və təhsil” nəşriyyatı,  2009.

Rejissorluğun üslub problemləri. (monoqrafiya).“Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2010.

Qarabəy Qarabəyov. (monoqrafiya)“Letterpres” nəşriyyatı, 2012.

İran kinosunun inkişaf təmayülləri. (mоnоqrafiya)“Elm” nəşriyyatı, 2012

Müasir Azərbaycan dramaturgiyası. (mоnоqrafiya) “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2012.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1986 - Bakı Dövlət Universiteti

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti 

Digər fəaliyyəti  Ssenarist
Təltif və mükafatları 1.Dövlət mükafatı laureatı

2.Əməkdar incəsənət xadimi

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutuAZ1073, Bakı ş., Hüseyn Cavid prospekti, 115
Vəzifəsi Baş elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3247073
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu aydin.dadash@mail.ru