İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun elmlər doktorları

Xəlilov Fərman Yunis oğlu