Kəngərli Tələt Nəsrulla oğlu

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Bakı şəh., Azərbaycan 
Təvəllüdü 21 noyabr 1948-ci il 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


04.00.01

Geologiya

Böyük Qafqazın Yan sırt zonasının Azərbaycan hissəsinin geoloji quruluşunun xüsusiyyətləri

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

25.00.01

Ümumi və regional geologiya

Böyük Qafqazın Alp örtüyünün Azərbaycan hüdudlarında tektonik təbəqələnməsi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

107

 

54


22

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  1
Kadr hazırlığı:     

-fəlsəfədoktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri Böyük Qafqazın Azərbaycan hissəsinın  geoloji-tektonik quruluşunun müasir mövqedən yeni modelinin işlənilib hazırlanması; Qafqazın tektonik quruluşunun müasir GİS–modelinin işlənilib hazırlanması (İsveçrə və Qafqaz mütəxəssisləri ilə birlikdə); “Azərbaycan geologiyası, IV cild, Tektonika” (rus dilində, 2005-ci il) və “Azərbaycan geologiyası” kollektiv monoqrafiyalarının  həmmüəllifi (azərbaycan dilində, 2014-cü il); Xəzər dənizi və onun haşiyəsinin 1:2500000 miqyaslı Beynəlxalq tektonik xəritəsi, Azərbaycan Respublikasının 1:500000 miqyaslı Geoloji xəritəsi və Azərbaycan Respublikası və ətraf ərazilərin 1:500000 miqyaslı geodinamik əsaslı Tektonik xəritəsinin  həmmüəllifi;  “Azərbaycan Respublikasının Atlası”-nda çapdan çıxmış Azərbaycan Respublikasının 1:2750000 miqyaslı Geoloji xəritəsi (2011-ci il) və “Azərbaycan Ensiklopediyası” (rus dilində) üçün hazırlanmış Azərbaycan Respublikasının 1:2750000 miqyaslı Geoloji xəritəsinin (2012-ci il), Azərbaycan respublikası Milli Atlasına (2014-cü il) salınmış geoloji təyinatlı xəritələrin (geologiya, tektonik rayonlaşdırma, Abşeron yarımadasının geologiyası, Naxçıvan MR-in geologiyası, neotektonika, palçıq vulkanları) müəllifi.
Elmi əsərlərinin adları 1. A.J.Ismail-zadeh, T.N.Kangarli. Geodunamic environment of the formation of ore complexes and metallogenic epochs of the Eastern Caucasus – The modern problems of geology and geophysics of Eastern Caucasus and the South Caspian depression – Baku: “Nafta-Press”, 2012, pp132-145;

2. T.N.Kangarli. Mass overthrust within the structure of Greater Caucasus – The modern problems of geology and geophysics of Eastern Caucasus and the South Caspian depression – Baku: “Nafta-Press”, 2012, pp163-201;

3. T.N.Kangarli, Sh.A.Babayev. Geological herritage of Azerbaijan Republic – Baku: “Qoliaf qrup”, 2012, 78 p;

4. T.N.Kəngərli, Babayev Ş.Ə. “Azərbaycan Respublikasının geoloji irsi / Геологическое наследие Азербайджанской Республики ” - Баку: “Nafta-Press”, 2013, 147 с.;

5.T.N.Kangarli, F.A.Aliyev. “Tectonic stratification and seismicity of the accretionary prism of the Azerbaijani part of Greater Caucasus” – Proceeding of European Geosciences Union (EGU) General Assamble 2013, Vienna, Austria, 7-12.04. 2013;

6.T.N.Kangarli. “Alpine tectonics  and seismicity of the accretionary prism of the Azerbaijani part of Greater Caucasus” - “Eastern Black sea and Caucasus”. Abstracts of workshop of DARIUS Proqramme, Georgiya, Tbilisi, 24-25.06.2013; 

7.M.Sosson, Y.Rolland, M.Meijers, B.Smith, C.Muller, Sh.Adamia, T.Kangarli  etc. “New insights and questions about the tectonic evolution of the South Caucasus according to the DARIUS Project” - “Eastern Black sea and Caucasus”. Abstracts of workshop of DARIUS Proqramme,   Georgiya, Tbilisi, 24-25.06.2013; 

8.M.-F.Brunet, A.V.Yerşov, M.V.Korotayev, T.N.Kangarli, P.Z.Məmmədov. “Mesozoic subsidence history of the Kura Basin” - “Eastern Black sea and Caucasus”. Abstracts of workshop of DARIUS Proqramme. Georgiya, Tbilisi, 24-25.06.2013; 

9.Forte A., E.Cowgill E., Kangarli T., Murtuzayev İ., Stoika M. “Structural geometries and magnitude of shor-tening in the eastern Kura fold-thrust belt, Azerbaijan: Implications for the development of the Greater Caucasus Mountains” - Tectonics, vol.32, USA, 2013;

10.Forte A., Sumner D., Cowgill E., Stoika M., Kangarli T., Murtuzayev İ., Elaşvili M., Qodoladze T., Cavaxişvili Z. “Late Miocene to Pliocene stratigraphy of the Kura Basin, a subbasin of the South Caspian Basin: Implications for the diachroneity of stage boundaries” - Tectonics, vol.33, USA, 2013;

11. Т.Н.Кенгерли, Ш.Р.Баламедов, Э.А.Сады- хов, З.Н.Мехтиева. «Седиментационные и  геодинамические обстановки формирования верхнеюрского комплекса Юго-Восточного Кавказа. Сообщение 1 – Мальм зоны Бокового хребта» - “AMEA Xəbərləri”, Yer Elmləri, 2013, №3   

12. T.N.Kəngərli, Ş.Ə.Babayev, V.B.İbrahimov. Azərbaycan Respublikasının geoloji irsi – “Yer və insan”, 2013, №1, s.23-28.    

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. Azərbaycan Milli Geoloqlar İttifaqı

2. Azərbaycan Neftçi Geoloqlar Cəmiyyəti

3. Geoloji İrsin Mühafizəsi üzrə Avropa Assosiasiyası (ProGEO)

4. Mineral Ehtiyatların İdarəedilməsi üzrə Beynəlxalq Agentliyi (MinPO)

5. Geologiya Elmləri üzrə Avropa İttifaqı (EGU)
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  “Çevrə” Davamlı İnkişafa Yardım İctimai Birliyinin Sədri
Təltif və mükafatları SSRİ Geologiya Nazirliyinin Fəxri fərmanı
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı şəh., H.Cavid pr., 119  
Vəzifəsi Geotektonika və regional geologiya şöbəsinin rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 5394476 
Mobil tel. (+994 50) 3466585
Ev tel. (+994 12) 5395202
Faks (+994 12) 5394476 
Elektron poçtu tkangarli@gmail.com