Bağmanov Məcid Alı oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası,  Ağstafa rayonu, Yenigün kəndi
Təvəllüdü 1930 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan  Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu)
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

 

25.00.09

Пaleontologiya və stratiqrafiya

“Dağlıq Talışın paleogen çöküntüləri (biostpatiqrafiya)”

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

25.00.09

Пaleontologiya və stratiqrafiya

“Alt paleogenin stratiqrafik şkalası və Kiçik Qafqazın şərqinin alt paleogen çöküntüləri ”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

120-dən çox elmi işin müəllifidir

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Ilk dəfə olaraq o Kiçik Qafqazın mərkəzi hissəsinin, Talışın və Naxçıvan MR-in paleogen molyusklarını və nummulitidlərini monoqrafik tədqiq etmiş, Azərbaycanın paleogen çöküntülərinin yeni mərtəbə bölgüsü sxemini, Avropa və Asiyanın paleogen çöküntülərinin korrelyasiyası sxemini işləyib hazırlamışdır. O, nummulitid və molyuskların 36 yeni növünü müəyyən etmişdir . 

Elmi əsərlərinin adları

Monoqrafiyalar:

1. Палеогеновые отложения Горного Талыша

2. Крупные фораминиферы и моллюски эоцена Малого Кавказа

3. Шкала стратиграфии нижнего палеогена

4.Azərbaycanın alt paleogen çöküntülərində biotların stratiqrafik və paleoc ografi paylanma qanunauyğunlukları

5.Paleogen. Azərbaycanın geologiyası kitabında.   

Məqalələr:

1. Парадашский ярус среднего эоцена

2. Этапы развития сообществ крупных фораминифер и моллюсков в нижнепалеогеновое время в Нахачиванской АССР

3. Проблема международной стратиграфической шкалы нижнего палеогена

4. О нецелесообразности использования бартонского яруса в шкале стратиграфии палеогена

5. Соотношение палеомагнитных зон и зон планктонных фораминифер палеогена и нижнего эоцена Нахичеванской АР

6. Validity of the middle Eocene stage

7. Paleoecology of the paleogene Nummulitidae

Нижнепалеогеновые свиты Азербайджана: ярусное расчленение и сопоставление.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

Bakı Dövlət Universiteti

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

Təfəkkür Universiteti 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası  Geologiya və Geofizika İnstitutu

AZ1073,  Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 119 
Vəzifəsi baş elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5100141 (139) 
Mobil tel. (+994 55) 3910634 
Ev tel. (+994 12) 4327558 
Faks (+994 12) 5372285 
Elektron poçtu

gia@azdata.net