Xəlilov Hüseyn Ağamalı oğlu

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Füzuli rayonu, Hüngütlü kəndi  
Təvəllüdü 27.10.1942 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Geoloji coğrafiya fakültəsi
Elmi dərəcəsi Coğrafiya elmləri doktoru    
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

11.00.04

Геоморфология и палеогеография

Морфоструктурный анализ северо-западной части  Малого Кавказа (в переделах Азербайджанской ССР)

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

25.00.25

Геоморфология  и эволюционная география (54.09.1- geomorfologiya)

Морфоструктурный и палеогеографический анализ и поисковое значение изучения рельефа на примере восточной части Малого Кавказа

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

135


24


5
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı1
Əsas elmi nailiyyətləri Morfostruktur təhlil, paleogeomorfologiya və ekogeomorfologiyanın tətbiqi sahəsində, tədqiqatın nəticələrinin faydalı qazıntıların axtarışında, relyefin mühit əmələgətirmə və rekreasiya əhəmiyyəti sahələrində geomorfologiyanın metodologiyası və problemləri sahəsində 

Elmi əsərlərinin adları

1. Геотектоническая карта Азербайджана в м-бе 500000. м.,1991. Коллектив авторов.

2. Рельеф Азербайджана. Коллектив авторов. Баку, Элм, 1993,292 с.3. Azərbaycan Respublikasının konstuktiv coğrafiya-sı. Müəllif kollektivi. Bakı, Elm: 1c., 1996, 262s., 2c., 1999, 248; 3 c. 2000, 254 s.
4. Морфоструктурный восточной части Малого Кавказа (анализ рельефа: вопросы теории и практики. Баку 1999, 278 с.
5. Геоморфологическая карта Азербайджана.Коллектив авторов. Баку 1999.
6. Палеогеоморфология Азербайджана. Баку, Элм, 2011, 268 с. Коллектив авторов.
7. Geomorfoloji terminlər lüğəti. Bakı, Elm,2012, 326 s. Müəllif kollektivi.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti BDU və ADPU -da ixtisas fənləri 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, H.Cavid pr.115.  
Vəzifəsi Baş elmi işçi  
Xidməti tel. (+994 12) 5393336
Mobil tel. (+994 50) 5560657 
Ev tel. (+994 12) 5399202 
Faks  
Elektron poçtu

huseynkhalilov@yahoo.com