Gözəlov (Bayat) Füzuli Xeyrulla oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan, Masallı rayonu, Xırmandalı kəndi 
Təvəllüdü 24.08.1958 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dillər Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5719.01

Folklorşünaslıq

Azərbaycan sehrli nağıllarının strukturu
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5719.01

Folklorşünaslıq

Oğuz dastanı: tarixi-mifoloji kökləri, təşəkkülü, spesifikası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

198

 

87


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


5

Əsas elmi nailiyyətləri Türk mitoloji sistemi

Türk xalq sufizmi

İslamdan öncəki şaman mədəniyyəti

Dastan mədəniyyəti

Müasir folklorun problemləri

Monoqrafiyaları

Elmi əsərlərinin adları 1. Oğuz Epik Ənənəsi və Oğuz Kağan Dastanı, Sabah Nəşriyyatı, B., 1993

2. Xoca Əhməd Yəsəvi və Xalq Sufizminin Bəzi Problemləri, Ağrıdağ Nəşriyyatı,i B., 1997

3. Korkut Ata. Mitolojiden Gerçekliğe Dede Korkut, KaraM, Ankara, 2003

4. Folklor haqqında yazılar (Nəzəri məsələlər), Elm və təhsil, B., 2010

5. Dər Amadi bər Osturaşinasi (Ostureşinaseyi Torkan), (Mutercim Kazım Abbasi), Yaran, Təbriz, 1390 (2011)

6. Türk təkkə (təsəvvüf) ədəbiyyatı, Elm və təhsil, B., 2011

7. “Koroğlu” dastanının mənşəyi, Elm və təhsil, B., 2012 (Xatirə Bəşirli ilə birlikdə)

8. Folklor dərsləri, Elm və təhsil, B., 2012

9. Azərbaycan folkloru və yazılı ədəbiyyat, Elm və təhsil, B., 2013 (Xatirə Bəşirli ilə birlikdə)

10. Kərbəla folkloru. Məhərrəmlik rituallarından Şəbih meydan tamaşalarına, Elm və təhsil, B., 2014

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Yazıçılar Birliyi
Pedaqoji fəaliyyəti 1992-1993 Bakı Dövlət Universitetti

1999-2008 Qaziantep Universiteti, Türkiyə

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1. Türk Kültür ve Bilimine Hizmet Ödülü, Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat vakfı, 18 Haziran 2005

2. 2006 Bilimsel Yayın Birinciliğine Göre Prof. Dr. Osman Turan Başarı Ödülü, 06 Mayıs, 2007, Türk Ocakları Genel Müdürlüğü

3. “Azərbaycan bayrağı” mükafatı laureatı, 04 oktyabr 2012

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Folklor İnstitutu, İçərişəhər, Kiçik Qala 31 
Vəzifəsi Müasir Folklor şöbəsinin müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 4929248 
Mobil tel. (+994 55) 7787863 
Ev tel. (+994 12) 4361023 
Faks (+994 12) 4981621 
Elektron poçtu fuzulibayat@yahoo.com