Rüstəmov Elxan Kərim oğlu

 

Veb-sayt        
Anadan olduğu yer Çin Xalq Respublikası
Təvəllüdü  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə elmlər doktoru   
Elmi rütbəsi   
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun ad

Nərə balıqların ontogenezində ön beynin inkişafı (müqayisəli morfoloji tədqiqat)

03.00.11

Embriologiya və histologiya
Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun adı

Qığırdaqlı qanoidlərin aralıq beyni və antropogen faktorun onun quruluşuna təsiri

03.00.13 03.0025

Fiziologiya

Histologiya, sitologiya və hüceyrə biologiyası
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

118

 

67


28
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-fəlsəfə doktorlarının sayı

-elmlər doktorlarının sayı

 

1
Əsas elmi nailiyyətləri Nərəkimilərin beyninin quruluşunun tədqiqi Toksiki maddələrin balıq orqanizminə təsirinin öyrənilməsi

Elmi əsərlərinin adları

1.The Retinofugal Pathways in a Primitive Actinopterygian, the Chondrastean Acipenser gueldenstaedtii, an Experimental Study using Degeneration, Radioautographic and HRP Methods. // Brain Research, 1982, v.251. p:1-23.2.Влияние нефтяного загрязнения на рыб Каспийского моря.II Поздние этапы развития. // Изв: АН Азерб., сер. "Биол. науки" 2000, № 4-6, 183-191.3.Организация промежуточного мозга осетровых.  Преоптическая область.// Ж. эвол. биохим. и физиол. 2006, т.42, №2, с.157-1664.Гепатические нарушения у рыб, выловленных в реках нахичеванской автономной республики// Вестник Московского Государственного Областного Университета, 2012, №5, с. 5-85.Гистопатологические изменения в печёночнойткани сазанов, выдержанных в различныхконцентрациях сырой нефти.// Естественные и технические науки2012, стр. 108-111.6.Гистопатология мышечной ткани сазана на ранних этапах воздействия сырой нефти месторождения «Нефтяные камни».//  Изв. НАН Грузии , биомед. серия, 2013, т.39 , № 3–4, с.83-88   
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycanın fizioloqlar  cəmiyyəti
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu, Az-1100, Bakı şəhəri, Şərifzadə 2
Vəzifəsi Laboratoriya rəhbəri
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 7144010
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu Rustelkhan@gmail.com