Əsədov Yusif Qəzənfər oğlu

 

Anadan olduğu yer Tovuz rayonu, Almalıtala kəndi 
Təvəllüdü 20.12.1934 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Pedoqoji İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 
Paradixlorbenzolda polimorf çevrilmə

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Qeyri-metal kristallarda polimorf  keçidi prosesində kristal göyərməsinin morfologiya və kinetikasının tədqiqi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

243


97


76 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


20

3

Əsas elmi nailiyyətləri Orqanik birləşmələrdə, elementlərdə, yarımkeçirici mis və gümüş xalkogenit ikiqat, üçqat və qeyri-stexiometrik birləşmələrdə, birvalentli metallarının nitrat birləşmələrinin monokristallarında temperaturdan asılı olaraq polimorf çevrilmələrdə bir Kristal daxilində yaranan yeni kristalın yaranma və böyümə mexanizmi ilk dəfə tədqiq edilmişdir. Laboratoriyada tədqiq olunan 27 monokristal haqqında alınmış rentgen nəticələri Amerikadakı Beynəlxalq difraksiya mərkəzində qeydə alınmış və sertifikat verilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Исследование кинетики полиморфного превращения в монокристаллическом парадихлорбензоле, ЖЭТФ, 1965, т.48, вып.1, с.19-28

2. Morphology of crystal growth of polymorphic transformation in KNO3, AgNO3and NH4NO3single crystals. J.Crystall Crowth, 1972, v.15, No1, pp.1-6.

3. Structural phase transitions in Cu2-xFeyS crystals. Cryst.Res.Technol.,1987,v.12,pp.1459-1470

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. “Fizika” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

2. Beynəlxalq Kristalloqrafiya cəmiyyətinin üzvü

3. Nyu-York Elmlər Akademiyasının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1. Beynəlxalq Elm Fondunun qrantı

2.”İnternational Biograpihikal Centre” mərkəzinin qızıl medalı

3. AMEA Fəxri fərmanı

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi “Quruluş və quruluş çevrilmələri” laboratoriyasının rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 5392135 
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 12) 4348876 
Faks  
Elektron poçtu yusifasadov@rambler.ru