Nağıyev Şakir Məmməd oğlu

 

Anadan olduğu yer Gürcüstan Respublikası 
Təvəllüdü 15.03.1949
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi Fizika- riyaziyyat elmləri doktoru  
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı22.12.01

Nəzəri fizika

Relyativistik Hamilton nəzəriyyəsinin işıq konusunda formulə edilməsi və onun bəzi tətbiqləri  
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı22.12.01

Nəzəri fizika

Relyativistik bağlı halların sonlu- fərq modelləri 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

130

 

80


65 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-        fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


7

 

1

Əsas elmi nailiyyətləri 1) Relyativistik Hamilton nəzəriyyəsinin işıq konusu üzərində formulə edilməsi

2) q- ossilyator modelləri qurulmuşdur

3) Ortoqonal çoxhəddlilərin yeni xassələri öyrənilmişdir

4) BKH tipli operator eyniliklər alınmışdır

Elmi əsərlərinin adları 1. Атакишиев Н. М., Мир- Касимов Р.М., Нагиев Ш.М., Ковариантная формулировка релятивистской гамильтоновой теории на световом конусе, ТМФ 32(1977) 34-43

2. Нагиев Ш.М. Разностное уравнение Шредингера и  модель q- оссиллятора. ТМФ 102(1995) 247-257.

3. Kagramanov E.J., Mir- Kasimov R.M., Nagiyev Sh. M., The covariant linear oscillator and generalized realization of the dynamical SU(1,1) symmetry algebra, J. Math. Phys. 31(1990) 1733-1738.

4. Nagiyev Sh.M., Jafarova K. Sh., Relyativistic quantum particle in a time- dependent homogenous field, Phys. Lett. A377 (2013)747-752.

5. Atakishiyev N.M., Nagiyev Sh.M., On the Rogers- Szego polynomials, J. Phys. A. 27 (1994) L611-L615.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. AMEA “ Xəbərlər” jurnalının,

2. Azərbaycan  Fizika jurnalının

3. Az Texniki Universitetinin Elmi Məruzələri jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

4. AMEA Fizika İnstitutu nəzdindəki doktorluq müdafiə şurasının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

1.1976- cı ildən pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olur, (ADPU Fizika və Riyaziyyat fakultələrində seminar və mühazirələr, Müassir Təhsil Kompleksində dərslər, Türk Özəl liseylərində olimpiada hazırlığı və s.),

2.5 nəfər magistr hazırlamışdır
Digər fəaliyyəti 

1.TQDK fizika üzrə ekspert şurasının  üzvü, 10-cu və 11-ci siniflər üzrə test kitabçalarının müəllifi, TQDK fizika üzrə test bankının hazırlanmasında iştirakı,

2.Uşaqlar üçün ensiklopediya, FİZİKA, 1-ci və 2-ci cildlər, Qərb-Şərq nəşriyyatı, Bakı, 2008-ci il. 3. Magistrlər üçün Nəzəri Fizika fənnindən proqramlar, ADPU nəşriyyatı, Bakı, 2013-cü il.

Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutu, Bakı şəhəri, Cavid pr., 131, AZ1143 
Vəzifəsi Nüvə tədqiqatları laboratoriyasının rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 5393261, (+994 12) 5394181  
Mobil tel. (+994 50) 6163486
Ev tel. (+994 12) 3711987 
Faks (+994 12) 5395961 
Elektron poçtu smnagiyev@physics.ab.az