Hacıyeva Arzu Əşrəf qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri  
Təvəllüdü 23.04.1958
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı09.00.03

Fəlsəfə tarixi

N.Nərimanovun nəzəri-fəlsəfi irsində dinə münasibət

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı7210.01

Fəlsəfə tarixi

Mənəvi irs və hermenevtika (fəlsəfə tarixi kontekstində)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

90

 

4

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-         elmlər doktorlarının sayı


1

Əsas elmi nailiyyətləri «Mədəni-tarixi irsin tədqiqində hermenevtikanın fəlsəfi və metodoloji əhəmiyyəti» kitabı 2004-cü il üçün AMEA-nın Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar institutunun elmi nailiyyəti hesab edilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. N.Nərimanovun nəzəri-fəlsəfi irsində dinə münasibət, Bakı, BDU nəşr., 1994.

2. Nəriman Nərimanovun din haqqında fəlsəfi düşüncələri», Bakı, Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1998.

3. Mədəni-tarixi irsin tədqiqində hermenevtikanın fəlsəfi və metodoloji əhəmiyyəti, Bakı, «Adiloğlu», 2004;

4. Şərqdə hermenevtika (fəlsəfə tarixi kontekstində). Bakı, «Adiloğlu», 2006.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fəlsəfə İnstitutuAZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Fəlsəfə və ictimai fikir tarixi şöbəsinin müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5394085 
Mobil tel. (+994 51) 8099058 
Ev tel. (+994 12) 4323741 
Faks  
Elektron poçtu arzuhaciyeva@mail.ru