Müslümzadə Dilarə Mir-Səməd qızı

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 22.12.1951 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi  
Elmi dərəcəsi  Fəlsəfə elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı7211.01

Estetika

Vətəndaş cəmiyyəti nəzəriyyəsi Qərb mənbələrinə yeni baxış

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı7212.01

Etika

Cəmiyyət və dövlətin differensiasiyası ideyası: fəlsəfi-etik təhlilin təcrübəsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

54

 

9


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


2

Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. “Vətəndaş cəmiyyəti nəzəriyyəsi:etik təlimlər tarixindən”  Bakı, «Ширваннешр», 2000, 6,6 ç.v.

2. “İqtisadi (vətəndaş) cəmiyyəti və dövlət: problemin fəlsəfi-etik təhlili”, Бакы, «Нурлан», 2009, (15 ç.v.)

3. “Cəmiyyət və dövlətin differensiasiyasi ideyası: fəlsəfi-etik təhlilin təcrübəsi”, Bakı, «Müəllim nəşriyyatı», 2006, (12 ç.v.)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fəlsəfə İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5372289 
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu dilarazade@gmail.com