Bioresurslar İnstitutunun elmlər doktorları

İbrahimov Əliyar Şahmərdan oğlu
Quliyev Varis Muxtər oğlu